Godsrådgiveren i YTF, Jan Arne Laberget går i dag ut og forteller at ting begynner å skje etter at YTF har hatt to dager på Stortinget. Han viser til møter YTF har hatt på Stortinget 15 og 16 oktober og linker ut saken «Statsdrevet sosial dumping er uakseptabelt»

fører folk bak lyset

 

 

I kommentarfeltene henvises til to dager med møter på stortinget denne uken som visstnok skal ha satt i gang ting.

 

 

 

YTF driver med dette et ganske simpelt spill i kampen for å profilere seg selv.

Hadde de for eksempel snakket med TLF ville de vært orientert om det som foregår og jobben som gjøres.

Ja de kunne til og med vært med å utvikle gode løsninger for bransjen og medlemmene sine.

 

 

 

Når det gjelder Bring saken og anklagene mot sosial dumping la TLF ut en reportasje 13 juli 2018, hvor vi gikk langt i å antyde at ikke alt var som det skulle være i Bring Trucking.

Reportasjen kom i stand etter flere døgn med jobbing ute hvor vi dokumenterte med film og bilder hva som foregikk. I tillegg intervjuet vi sjåfører fra Bring Trucking.

https://www.godsbil.no/distribusjon/er-transportnaeringen-lovlos/

 

Likevel kommer vi ikke unna at BRK Blogg var den som satte søkelyset på Bring saken slik vi kjenner den i dag med stor  oppmerksomhet fra media.

Slik sett, kan vi kanskje si at BRK Blogg fikk ting til å skje.

 

Kanskje bør NLF også nevnes. De har jo også laget mye blest om Bring saken. Kanskje de også har fått ting til å skje.

 

 

 

Les om overleveringen her.

 

Når det gjelder transportregisteret som SV foreslår presenterte TLF dette på Stortinget til Arne Nævra 21 august 2018.

Etter det møtet som var svært konstruktivt har vi hatt en god dialog med Nævra, som sitter i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget både via mail og via telefonmøter.

 

 

Resultatet av dette arbeidet er SV sitt dok-8 forslag som ble lagt frem 4 oktober, hvor punkt tre omtrent ordrett siterer TLF sitt arbeid vedrørende transportregister.

 

Hele forslaget kan du lese ved å trykke på bildet.

 

 

Dermed står vi igjen med det sørgelige faktum at når YTF går ut med at deres to møter på Stortinget får ting til å skje, ja da er allerede jobben gjort.

For oss i TLF framstår YTF mer og mer som en organisasjon uten mål og mening hvor man prøver å selge luftslott til sine kontingentbetalende medlemmer.

 

Er du fornøyd med utviklingen i transportbransjen de siste årene kan du fortsatt sitte stille i båten.

Ønsker du derimot forandring melder du deg inn i TLF og blir en del av det sterke samholdet som driver oss fremover.

Bli medlem du også

 

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.