Hvor ble det av yrkessjåførens rettsikkerhet?

Forbundsstyret i Transport & Logistikkforbundet har bestemt at yrkessjåførenes rettsikkerhet skal langt frem på agendaen og vi er allerede i gang med den jobben. Vi har fått flere varsler fra sjåfører som har skremmende historier å fortelle etter at de har vært involvert i alvorlige trafikkulykker.
Sjåfører forteller at de avhøres av Politiet på ulykkesstedet når de er i sjokk. Uttalelser de har hatt i disse avhørene brukes mot dem i den påfølgende rettsaken.

I TLF ser vi på dette som et overgrep mot sjåføren. Kriminelle kan velge om de vil forklare seg for Politiet eller om de vil ha en forsvarer på plass først.

yrkessjåførenes rettssikkerhet

TLF vil kreve at førerkortbeslag og avhør skal skje tidligst 24 timer etter at ulykken fant sted. Ingen skal måtte ta stilling til førerkortbeslag eller avhør når de er i sjokk eller i en sårbar posisjon. Selv om en yrkessjåfør er fysisk uskadd etter en ulykke er vedkommende fortsatt en forulykket og skal ha omsorg og helsehjelp. Dagens praksis med avhør og førerkortbeslag på ulykkesstedet er et overgrep mot yrkessjåføren og en alvorlig brist i sjåførens rettssikkerhet.

Vi er nå i ferd med å utarbeide en rapport om temaet Yrkessjåføren og rettssikkerheten som vi kommer til å overlevere til Justisdepartementet.

 

 

Har du vært i en alvorlig trafikkulykke med lastebil tar viyrkessjåførenes gjerne imot dine erfaringer rundt dette. Både positive og negative hendelser er av interesse. Jo mer materiale vi kan bygge rapporten vår på, jo sterkere blir den.

Info sender du til:  gunnar@godsbil.no

 

 

 

 

Kjenner du dine rettigheter?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.