Når man i transportpolitikken snakker om grensekryssende transport ser man de siste ti årene en jevn nedgang for norske lastebiler, virkeligheten er verre.
Statistikk

verreNår NLF sist mandag åpnet sin transportturne for 2021 viste man til at norske lastebiler har en andel på 29,8 %, som er en jevn nedgang fra 2010, da tallet var 43,9%.

Tallene er fra SSB og viser altså en betydelig nedgang i den norske andelen grenskryssende transport.

TLF er akkurat ferdig med årets 72 timers telling på Svinesund, den fjerde i rekken. Resultatene våre tellinger gir, viser hva som faktisk foregår ute på grensen.
Når Geir A. Mo og NLF forteller oss at den norske andelen knyttet til grensekryssende transport er på 29,8 % har han helt rett, men ute på grensen avslører våre tellinger noen andre tall som bør være svært alarmerende.

Tonnkilometer
verreTallet 29,8% er beregnet ut fra antall tonnkilometer. Altså hvor mange tonn norske lastebiler frakter pr kjørte kilometer over grensen.

Norske lastebiler som kommer inn over grensen kommer veldig ofte med full tonnasje og plasserer seg i kategoriene bulk og tank. Våre tellinger viser akkurat det.

Det vi også har sett i alle våre tellinger, er at veldig mange av de utenlandske lastebilene kommer inn over grensen tilsynelatende tom eller nesten tom. De aller fleste av disse kommer i kategorien kapell/gardintraller.

 

Våre tellinger de siste fire årene viser oss at andelen norske lastebiler som krysser grensen på Svinesund varierer lite og ligger alle disse årene mellom 3,6 og 4,5 %.
Det betyr at mellom 95,5 og 96,4 % av lastebilene som kjører over grensen ikke er norske.

Vi ser altså at de få norske lastebilene som krysser grensene våre, likevel frakter nesten 30% av godset.

Kabotasjetilgang

For å kunne kjøre kabotasje i Norge må man komme inn over grensen med et internasjonalt lass.

verreDet er ingen krav til hvor stort dette lasset er. Selv om man har en lastekapasitet på 29 tonn er det nok at man frakter et lite tonn over grensen. Da får man adgang til det norske transportmarkedet.

Tallene fra NLF lederen Geir A. Mo og tallene fra TLFs tellinger på Svinesund viser oss at omtrent halvparten av vogntogene som krysser grensen på Svinesund hver eneste dag og ruller inn over E6 kan defineres som unødvendige. De representerer en overkapasitet som kun er der fordi man på denne måten skaffer seg tilgang til det norske transportmarkedet.
Med andre ord oversvømmes vi av utenlandske lastebiler som ikke har noen grunn til å være her.

Les saken om 450 tunge kjøretøy i kabotasje hver dag

Noen politikere snakker ofte og mye om å flytte gods fra veg til skip og bane.
Man trenger hverken skip eller bane for å transportere luft. Bare ved å få bort alle de tomme vogntogene, vil man kunne oppnå en effekt som skip og bane bare kan drømme om.

cargobusBurde man hatt krav til volum og tonnasje for å kunne få tilgang til det norske kabotasjemarkedet?

Er det noen som helst logikk i å sende gods over grensen med et vogntog når godset kunne vært fraktet med en folkevognbuss?

Og – hvor er miljøregnskapet?

Rapporten og tallene fra TLFs siste trafikktelling vil bli lagt ut i sin helhet i slutten av uken.

 

Hver for oss får vi aldri gjort noe med trusselen billigtransporten er mot arbeidsplassene våre. Hadde vi stått sammen kunne vi hatt en sjanse, men det er liten vilje å spore. Det betyr kanskje at alt i alt så er det ikke så verst.

Vi har det bra og vi har trygge jobber  –  tror vi!

Om ikke er det på tide å våkne. For hver dag som går blir det tyngre å ta tilbake det som er vårt.
TLF jobber for våkne sjåfører og bileiere. Jo flere vi blir jo høyere kan vi rope!

 

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.