I forbindelse med de vanskelige kjøreforholdene på E16 mellom Bulken og Evanger, ba vi sjåfører som hadde kjørt strekningen om å ta kontakt og vi fikk mange og gode tilbakemeldinger.
I tillegg til føreforholdene var mange opptatt av at kjøretiden fra kolonnen gjennom Gudvangatunnelen til kolonnen ved Jamnatunnelen oppleves som knapp når føret er vanskelig.

 

Takk til NLFs Jan Ove Halsøy for fremragende bistand i saken

Ny info om strekningen E16 Gudvangen – Trengereid.

Statens vegvesen har akkurat bekreftet at kolonnen som går kl. 04:00 vil gå som oppsatt, men at man fra og med førstkommende natt, i tillegg vil kjøre en ny kolonne gjennom tunnelen litt senere for å få med de som kommer fra kolonnen gjennom Gudvangatunnelen som ikke rakk kolonnen kl. 04:00.

Det snakkes om en kolonne 10-20 minutter over 04:00.

Vi håper det kan senke presset som hviler på sjåførene en god del.

Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer. Har du tilbakemelding ringer du 46916310

Når det kommer til vintervedlikeholdet er det bebudet et møte mellom Vegvesenet og bransjens organisasjoner i nær fremtid. I dette møtet er det signalisert at også problematikken i Valdres blir et tema.

 

Bli med i organisasjonen som skaper forandring.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.