Mangelen på døgnhvileplasser er prekær, og slik har det vært lenge. For sjåførene som skal planlegge turene sine blir mangelen på hvileplasser en ekstra stressfaktor. TLF lanserer krav om strakstiltak og forslag til løsning!

døgnhvileplasserNår kjøretiden går mot slutten og døgnhvileplassen du hadde beregnet er full, blir gode råd dyre.
Resultatet er ofte at man overskrider lovpålagt kjøretid, før man finner en plass man kan slå seg til ro for natten. Når man trekker fra gardinene på morgenkvisten kan man bare krysse fingrene for at det ikke henger et parkeringsgebyr på vindusviskeren og puste lettet ut for at det ikke ble nødvendig med et toalettbesøk på natten, siden det ikke finnes noe toalett der man måtte stoppe.

Når man fortsetter ferden føler man litt på ubehag fordi man kjørte litt over den lovlige kjøretiden, og man vet jo at man flere ganger hver uke, blir stoppet for kontroll av Statens Vegvesen. Når man ser kontrollskiltet, kjenner man på strengen i magen. Vil jeg komme unna med bruddene på kjøre- og hviletiden? Vil kontrolløren akseptere forklaringen om at overskridelsene av kjøretiden også denne gangen skyldes at det ikke var plass på døgnhvileplassen, eller blir det gebyr?

døgnhvileplasserAlle vi har snakket med blant politikere og byråkrater nikker anerkjennende når vi forteller om utfordringene knyttet til mangelen på hvileplasser, men ingen har klart å sette fart på utbyggingen av nye. I alle fall ikke i et tempo som monner.

Det man har klart å bygge, er kontrollplasser til Statens Vegvesens utekontroll, som blant annet skal kontrollere at lastebilsjåførene overholder kjøre- og hviletid.

 

I dag finnes det 55 godkjente døgnhvileplasser i Norge. Da blir det jo et paradoks at Statens Vegvesen har 64 kontrollplasser.

TLF krever som et strakstiltak at det merkes opp for døgnhvileplasser på de av Statens Vegvesen sine kontrollplasser hvor dette er hensiktsmessig.
I tillegg krever vi at det gjøres tilgjengelig døgnåpne toaletter på alle statens Vegvesens kontrollplasser. Minstekravet er toalett for kvinner og menn med håndvask med varmt og kaldt vann. Kravet om toaletter gjelder også på kontrollplasser som ikke har plass til døgnhvileplasser.

Vi har snakket med representanter fra Statens Vegvesen som er tydelig på at døgnhvile er uønsket på deres kontrollplasser. Begrunnelsene går på praktiske problemer, men det er ingen som krever at man skal fylle hele kontrollplassen. Det handler om å merke opp plasser til døgnhvile på en måte som gjør at man også kan avholde kontroll.

TLF relanserer også forslaget om krav til lovfestet utbygging av hvileplasser implementert i plan og bygningsloven.
Forslaget går ut på at det stilles krav til døgnhvileplasser i reguleringsplanen for nye industriområder og for nye virksomheter som genererer lastebiltransport over et gitt antall.
I tilknytning til disse døgnhvileplassene skal det være døgnåpne toaletter for kvinner og menn, håndvask med varmt og kaldt vann og dusj.
Det skal foreligge plan for renhold av de sanitære fasilitetene.

Fokus på hvileplasser

døgnhvileplasser10 juli 2020 Hadde TLF en stor aksjon med fokus på hvileplasser i Norge. (Link i bildet)

Vi tok for oss hvileplassene på strekningen Svinesund – Bergen. I reportasjen i linken kan man lese mer om hva vi så. I denne reportasjen fremkommer forslaget om at hvileplasser skal være med i planene for utbygging av industriområder og virksomheter som genererer transport. De andre organisasjonene i bransjen ble invitert til å støtte opp om forslaget. Vi hørte ikke noe fra noen av dem.

 

Ingen alternativer

TLFs Stig Fjeldstad ble vekket i døgnhvilen sin klokken 0620 av en av Statens Vegvesen sine utekontrollører og bedt om å umiddelbart flytte seg fra kontrollplassen.
Tre vogntog hadde tatt døgnhvilen på denne kontrollplassen i mangel på bedre alternativ.
Er det fornuftig at en kontrollstasjon med flateinnhold på størrelse med Danmark skal stå tom hele natten?
Vi snakker om å være venner og respektere hverandre, kontrollører og sjåfører. Filmen Stig lagde vise et Statens Vegvesen som har null respekt for yrkessjåførene.

 

Dessverre er ikke Stig den eneste som blir vekket og forsøkt jaget fra Statens Vegvesens kontrollplasser. I TLF får vi stadig vekk telefoner fra sjåfører som har opplevd det samme.

 

døgnhvileplasser24 januar 2020 hadde vi i TLF en sak som også handlet om mangelen på hvileplasser. Et av fokusene i reportasjen i linken handler om hun som ble vekket og jaget bort fra en av Statens Vegvesens kontrollplasser.
https://www.godsbil.no/dognhvile-boter-og-forerkortbeslag/

Mangelen på hvileplasser og de elendige sanitære forholdene yrkessjåførene tilbys langs norske veier, minner mer om forholdene man kan forvente i en bananrepublikk enn det som burde vært virkeligheten i verdens rikeste land.

 

Hva sier Statens vegvesen?

16 juni 2022 kan vi lese om Prosjektleder Siv Kilskar i Statens vegvesen hevder overfor NLF, ifølge tungt.no, at de har redusert kravene for hva en hvileplass skal inneholde og det vil blant annet ikke stilles krav til dusj, toalett og strømstolper.
https://www.godsbil.no/hvileplasser-uten-toalett-og-dusj/

 

Så hva gjør vi?

 

 

 

TLF vil sende krav til Samferdselsministeren om at man som et strakstiltak legger til rette for oppmerking av hvileplasser på de kontrollplassene i landet som har plass til dette. Videre krever vi at alle landets kontrollplasser får på plass døgnåpne toalettfasiliteter for sjåførene.

TLF vil også sende forslag til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å innføre krav i plan og bygningsloven som krever at det skal legges til rette for hvileplasser i alle industriområder og i nybygg av fasiliteter som genererer lastebiltrafikk.
Sanitære fasiliteter for sjåførene hører med og det skal foreligge plan for renhold av disse fasilitetene.
TLF vil sende denne reportasjen i epost til alle medlemmene i Transportkomiteen på Stortinget.

Arbeidstilsynet varsles

TLF kommer til å invitere Arbeidstilsynet med ut på tokt og vi vil fortelle dem om forholdene mange av sjåførene jobber under og vi vil vise dem hvordan de sanitære fasilitetene sjåførene tilbys ser ut og vi vil fortelle de mer om hva som skal til for en god natts søvn i en lastebil.

Som vi gjorde i 2020, vil vi også denne gangen kontakte de andre organisasjonene i bransjen og be om støtte for kravene og forslagene vi presenterer.

Før ferien tar vi frem igjen denne saken.
Da skal dere få vite hvordan forslagene våre har blitt mottatt.
Hva svarer politikerne?
Vil noen av bransjens organisasjoner være med å støtte kravene?
Vil det komme reportasje fra den dagen TLF viste Arbeidstilsynet hvordan det står til ute på veien?

Kommer det ikke initiativ fra myndighetene om strakstiltak for å få på plass flere døgnhvileplasser, og strategier for utbygging av permanente døgnhvileplasser, og hvis det ikke gjøres noe raskt i forhold til en kraftig oppjustering av de sanitære fasilitetene etter veien, er tiden egentlig klar for at vi sjåfører bør aksjonere.
Skal vi kunne aksjonere, er vi avhengig av at de andre organisasjonene i bransjen støtter opp om kravene, og at de er villig til å være med å presse frem resultater.

Det andre alternativer er at dere melder dere inn i TLF og at vi blir mange nok til å presse fram resultater selv.

Ingen vinner krigen uten nok soldater!

Velg en organisasjon som har godstransporten i fokus.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.