Lørdag 7 mars var TLF invitert til Arendal for å overvære et arrangement i regi av folkene bak bloggen «Bremsedrap».

Nok en gang presenteres overbevisende teorier og bremsetesting i fart, som setter rulleprøverne som brukes til bremsetesting i et dårlig lys.

Vi får med egne øyne se en tilhenger med underkjente bremser låse hjulene på tørr asfalt.

 

 

Les saken om bremsetest her:

 

I TLF har vi fulgt interessert med på bloggene fra «Bremsedrap»

Tidligere har vi møtt folkene ved flere anledninger og vi har også tidligere fått testet bremsene på TLF bussen. (link)

 

 

 

 

Klarer man egentlig å gjenskape en solid oppbremsing med et vogntog i en rulleprøver?

En rulleprøve foregår når kjøretøyet står i ro. To tromler driver hjulet opp til 2,5 kmt, så bremser man, og ut fra dette beregnes bremsekraften.
Om man bremser opp et vogntog som er i bevegelse, skjer det mye som kanskje ikke kan gjenskapes i rulleprøveren. Blant annet vil noen aksler bli mye tyngre og andre lettere ved en hard oppbremsing på en slik.

TLF har i brevs form kontaktet Vegdirektoratet for å få vite hva som er rett og galt i forhold til bremsetesting. Har folkene bak bloggen Bremsedrap rett? Eller tar de feil? Hvis de tar feil, har vi ønsket dokumentasjon som underbygger dette.

«Kampen» om bremsetesting har vart i over 20 år. Påstandene og teoriene som sår tvil om bremsetesting med rulleprøver er overbevisende.

Fra myndighetenes side er det taushet som rår. Ikke ønsker man å snakke om problemstillingene og rapporter unntas offentlighet. Hvorfor?

Bremser på vogntog er et livsviktig tema. Hvorfor er dette et tema man ikke skal snakke om?

 

 

Det er en velkjent hersketeknikk å tie meningsmotstandere i hjel. En simpel sådan. Samfunnet er avhengig av ildsjeler som tør å tenke nytt og annerledes.

Det er slik samfunn og teknologi utvikles.

Vi i TLF takker for nok et interessant arrangement knyttet til tungbil og bremser.

Omtrent 30 deltagere stilte opp denne lørdagen. De fleste lastebilsjåfører og bileiere.

 

 

En annen som hadde tatt turen til Arendal denne lørdagen var Ramona Lind, som vi alle kjenner etter den tragiske ulykken i Troms forrige vinter som kostet sønnen hennes livet.

 

Hennes innsats og vilje til å fremme trafikksikkerhet har rørt oss alle og helt fortjent ble hun kåret til årets nordlending.

Ramona Lind har i tillegg opparbeidet seg god kunnskap om hvordan transport-Norge fungerer, eller ikke fungerer og holdt et engasjerende innlegg om temaet.

TLF sørget for transport fra Arendal til Gardermoen, og timene vi fikk sammen med Ramona var inspirerende.

 

 

 

Last ned beskrivelse av dine rettigheter ved bremsekontroll

 

Hvem som har rett knyttet til bremsetesting, og hvem som tar feil, skal ikke vi i TLF være bastant på. Det vi registrerer er at ildsjelene på Sørlandet sitter på mange interessante teorier, og overbeviser når de demonstrerer teoriene i praksis.
Myndighetene derimot overser, tier og ignorerer på et nivå som allerede for flere år siden har svekket deres troverdighet.

For sjåfører og bileiere:

Ved å klikke på bildet til høyre kan du laste ned en kort beskrivelse av dine rettigheter ved kontroll.

Myndighetene må dokumentere at folkene i «Bremsedrap» tar feil. Hvis de ikke kan det må vi kreve endringer i testingen av bremser.

Transportnæringen bør ikke kunne leve med at det er tvil om kvaliteten på bremsetestingen.
TLF kan ikke leve med denne usikkerheten. Derfor har vi krevd klart svar. Svar vi ikke har fått, til tross for gjentatte purringer.

 

Bli med på laget du også. Det er bare sammen vi klarer å tvinge frem endringer.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.