Høsten og vinteren 2018/19 brukte TLF mye tid på å avsløre en ulovlig polsk omlastingsterminal på Kampenes i det som den gangen het Østfold. Nå er saken henlagt.

henlagtSpaning

Vi fotograferte og registrerte kjøretøy og hengere og fikk en ganske god oversikt over driften.
Etter hvert oversendte vi materialet vi hadde til Statens Vegvesen ved Krimenheten. De tok tak i saken og satte i gang en etterforsking som ledet frem til en aksjon natten til 25 mars 2019.
Med på aksjonen var Vegvesen, Politi, Skatt og Arbeidstilsynet.

Terminalen ble umiddelbart stengt og man kan si at kjeltringene ble tatt med buksene nede.

I linken under kan man lese NRK sin omtale av saken og aksjonen.

https://www.nrk.no/osloogviken/aksjonerte-mot-_svart-terminal_-for-polske-vogntog-1.14491934

 

Nå har vi fått vite at hele saken er henlagt på grunn av manglende kapasitet.

Kampenessaken var mer eller mindre ferdig etterforsket når den ble oversendt påtalemakten, men de hadde altså ikke kapasitet.

Når vi ser påtalemyndighetenes kapasitet i enkelte av sakene, for eksempel mot en lastebilsjåfør som har vært uheldig, kan man virkelig begynne å lure på myndighetenes prioriteringer.

 

 

Med denne henleggelsen forteller norske myndigheter enda en gang at hvis du ønsker å drive med transportkriminalitet, sosial dumping og skatteunndragelser… Ja da er det fritt fram i Norge.
Her kan man holde på og risikoen for å bli tatt er liten. Skulle man bli tatt er det ikke så farlig fordi saken uansett koker ut i kålen.

Man kunne like godt sagt velkommen til dem som ønsker å drive sosial dumping og arbeidslivskriminalitet her i landet.

 

Bli medlem, støtt et viktig arbeid for å bevare norsk transport.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.