Regjeringen driver et uverdig spill med norske sjåfører.

Ett av de største traumene for norske sjåfører er at det i motsetning til de fleste andre bransjer, er fritt fram for å gi blaffen i norske lønns- og arbeidsvilkår på veien.

Nordmenn flest har en trygg jobb å gå til. De som ikke har en jobb eller er i fare for å miste den, vil nok lettere føle vår frykt. Den klumpen i magen.

sjåførerDe som har det fint i hverdagen og er glade i jobbene sine har sannsynligvis gjort mye «riktig» og høster fruktene av sine tidlige valg. De har vært «flinke» på skolen eller «smarte» i karrierevalgene. Noen har også vært litt heldige. Det er lov.

I dag sitter mange yrkessjåfører med en klump i magen. De er redde for hva fremtiden skal bringe. De har gjort «de rette valgene», men står likevel i fare for å miste jobbene sine.

Mange er allerede arbeidsløse.

 

 

De hadde en god karriere, har vært med på å bygge opp Norges velferd, betalt skatt og stiftet familie. De har gitt sine beste år til arbeidsgiveren og sitter nå på bar bakke. Mange er rundt 50 år gamle og fremtiden lover naving, skjemavelde, økonomiske problemer, personlige problemer og ofte familieproblemer i stedet for velfortjent trygghet i en rolig pensjonisttilværelse.

Vi snakker selvfølgelig om norske yrkessjåfører. Igjen!

sjåfører

Her snakker vi om at tusenvis av norske arbeidsplasser trues av sosial dumping. Det får alvorlige konsekvenser for hver enkelt som rammes, og lokalsamfunnene de er en del av. I tillegg får det negative konsekvenser for hele den norske transportbransjen, som mister verdifull erfaringsbasert kompetanse.

 

Sosial dumping er ikke så farlig, så lenge det gjelder andre.

Om ikke lenge blir vi alle berørt av at en av Norges største næringer kvitter seg med norsk arbeidskraft og kompetanse. Nordmenns kjøpekraft vil minske og det vil igjen starte en ny «krise». Som igjen vil legitimere nye importerte transportløsninger.

Snart er det din tur. Forhåpentligvis ikke, men tør du ta sjansen? Hva hvis ditt firma er avhengig av noen som igjen er avhengig av den billigste transporten?

Kjenner du en liten klump i magen?

Etter en uke på veien og mange diskusjoner med sjåfører sitter vi igjen med at det viktigste, og det som alle i en eller annen sammenheng var innom var trygghet for fast arbeid i overskuelig framtid. Det ene utelukker ikke nødvendigvis det andre, men mister du jobben og din økonomiske trygghet, mister du tilgangen til mye av det andre.

 

lønnsoppgjør

 

Den norske yrkessjåføren får lite sympati fra dagens regjering og støttepartiene. Vi er lite synlige i gatebildet. Vi er «out of sight, out of mind».

Vi er forbruksartikler. Vi har gjort vårt. Vi er fritt vilt – eller?

 

 

Det myndighetene ikke forstår:

Ved å bytte ut arbeidskraft – som får norsk lønn, betaler skatt til Norge, bruker pengene i Norge, får grundig opplæring og arbeider under norske forhold – med utenlandske, lavtlønnede arbeidere som ikke betaler skatt eller bruker penger i Norge. Hvordan kan dette opprettholde velferdsnorge? Forstår du?

Det vi trenger er effektive tiltak mot transportkjøperne. Det er disse som skor seg på lavkosttransportører for egen vinning. All kabotasjekjøringen vi ser i Norge har norske oppdragsgivere som tjener lette kroner og som overser det norske regelverket myntet på oppdragsgivere for utenlandske transportører i Norge.

Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter må rette fokuset mot de norske transportkjøperne som genererer kabotasjetrafikken på ulovlige premisser. Da kan vi få en forandring og det vil presse opp prisene på kabotasjebilene. Dette vil være bra for bileierne. Det bør også NLF klare å se.

Som sjåfør kan du sitte med hendene i fanget og håpe på at de som har vært tilskuere til utviklingen i bransjen plutselig kommer opp med et mirakel. Eller du kan melde deg inn i TLF og støtte oss i kampen med å belyse hva som egentlig foregår, hva som svikter og hvorfor. Når TLF graver, finner vi. Finner vi, forteller vi og lurer vi, ja så stiller vi spørsmålene.

Bli medlem i TLF du også! Vi er den eneste fagforeningen i Norge av og for lastebilsjåfører.

Bli medlem du også