Uteseksjonen

Bli med i Norges raskest voksende organisasjon for yrkessjåfører

Landets første kontor på veien

Vi har en moderne spesialinnredet buss som til enhver tid skal være på veien der medlemmene våre er. Mannskapene våre bor i bussen når de er på jobb og dere vil kunne treffe dem på truckstopper, kontrollplasser, terminaler og på bedriftsbesøk.
Alle sjåfører er velkommen inn i bussen, både organiserte og uorganiserte, og vi serverer kaffe og noe å bite i. Her hjelper vi medlemmene med utfordringer de måtte ha og vi får i gang den gode praten.

Tilbudet har en stor sosial profil men det gir også Transport og Logistikkforbundet fersk informasjon om hva som rører seg i bransjen. Dette mener vi er en forutsetning for å kunne være en god fagforening for denne yrkesgruppen. Bussen er tilrettelagt slik at man kan avholde møter og lignende ombord.

Mannskapene i bussen vil også kontinuerlig samle inn data og dokumentasjon på forholdene sjåførene jobber under. Særlig fokus på hvileplasser og sanitære forhold, veistandard, veivedlikehold, vintervedlikehold og et stort fokus på sosial dumping.

Bussen er utstyrt med verktøy som friksjonsmåler, desibelmåler, ATP-måler ( renhold ) og rettholt til å måle dybden på hjulspor for å nevne noe.

I tillegg til å drive med verving og medlemspleie vil bussen fungere som sjåførenes vaktbikkje på veien.

Mobilt kontor

Uteseksjonen vil ha hovedansvar for medlemspleie, medlemskontakt over hele landet.