I løpet av vinteren 2018-2019 ble det rettet stor oppmerksomhet mot veitrafikkulykker med tungbil involvert. Det foreligger ikke tilstrekkelig datagrunnlag for senere år enn 2018 og vi må derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeid i årene som kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være.

 

Sjøfarten har sin egen forskrift om innrapportering av hendelser.

Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs

Luftfarten har sin egen forskrift om innrapportering av hendelser.

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

 

Veitransport har derimot ingen slik forskrift om rapportering og vi har derfor, på oppfordring, laget et enkelt rapporteringssystem for tungtransporten som kan benyttes av alle veifarende.

En lærer aldri så godt og raskt som når en selv er utsatt for en ulykke/nestenulykke. Men andre kan også lære av dine hendelser. Vi setter derfor stor pris på å bli informert når du opplever uønskede hendelser, altså hendelser som lett kunne gått galt, eller som faktisk gikk galt.

Definisjoner på uønskede hendelser omfatter både ulykker og nesten-ulykker.

Ulykke: En uønsket hendelse som fører til personskade, skade på bygninger/utstyr og/eller miljø.

Nesten-ulykke: En uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha resultert i personskade, skade på bygninger/utstyr og/eller miljø.

Farlig forhold: En farlig situasjon, gjenstand eller praksis med potensial for å føre til en ulykke.

Informasjon som er ønsket:

  • Hvor?
  • Hva skjedde?
  • Hvorfor?
  • Bilder, lenker til aviser, facebook osv.
  • Tilleggskommentarer

Fokuser på det som har læringsverdi, ikke fordel skyld!

Husk at vi er avhengige av dine tilbakemeldinger for å lære, og kunne påvirke myndighetene til å gjøre det tryggere å ferdes på veiene. Både ulykker, nestenulykker, mindre hendelser og uhell som fører til skade bør rapporteres inn.

«– Å rapportere hendelser og ulykker er en viktig del av en sikkerhetskultur. Det samme er å analysere og lære av egne og andres hendelser. Slik vil man bli bedre i stand til å unngå ulykker fremover. Transportmiljøet bør i best mulig grad finne en løsning for å samle også mindre alvorlige hendelser og ulykker.» – sitat Statens Havarikommisjon.

Man kan bruke vår nye nettside godsbil.no/varsling for å registrere en observasjon.

Så hva kan du gjøre for å få raskere tilgang på varslingssiden vår? Jo, lage en snarvei på telefonen din, vel!

Legger du snarveien på hjemskjermen, får du raskere tilgang til nettsiden – uten å måtte laste ned noe via Google Play eller App Store.

Du slipper også å skrive inn deler eller hele adressen hver gang du skal inn på nettsiden.

Det ser ut som en app, men snarvei-ikonet er egentlig bare en lenke som går direkte til nettsiden.

 

Klikk på bildet for instruksjoner

Følg instruksjonene på TEK.NO

 

Voila! Dermed har du lagt til denne siden på forsiden av telefonen.

Vil du fjerne snarveien igjen, bare drar du den vekk på samme måte som en app.

 

 

 

Kunnskap om årsaker er viktig for å forebygge ulykker.  Du kan hjelpe oss med dette ved å rapportere kjente ulykker og nestenulykker.  Alle innkomne rapporter blir lagt inn i ulykkesdatabasen vår, gjennomgått og oppsatt i ferdige årsrapporter.

Alt materiale som offentliggjøres blir anonymisert.

Skjema for å rapportere ny ulykke eller uønsket hendelse.

 

Har du planer om å organisere deg er TLF et godt valg.

Vi ivaretar din sikkerhet i ditt arbeidsforhold og i forhold som måtte dukke opp når du ferdes etter veien.

Bli medlem du også

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.