TT-merking

Omdømmebygging

Transport & Logistikkforbundet tar nå til orde for at transportbransjen tar tak i sitt eget omdømme.

Når man kjøper en tjeneste forventer man gjerne at den skal bli profesjonelt utført. Men når man konsekvent kjøper den billigste tjenesten man kan finne i ett presset marked, kan man da forvente å få topp kvalitet?

Det er ikke så mange kroner som skal til pr passasjer, pr kilo eller kubikkmeter for å kunne drive transport på en forsvarlig måte, med norsk arbeidskraft ansatt under norske forhold i trygge kjøretøy.

Skal vi endre den norske transportbransjen til noe bedre er medisinen høyere organisasjonsgrad og større utbredelse av tariffavtaler. Tariffavtalene fungerer som spilleregler og sikrer oss langt på vei mot sosial dumping.

For å lykkes med en stor utbredelse av tariffavtaler er vi avhengig av at de mest seriøse transportørene viser vei. Når disse har inngått tariffavtale kan de kreve at underleverandørene gjør det samme. Slik utvikler vi likere konkurransevilkår.

TLF ønsker å legge til rette for gode og like vilkår i transportbransjen. Et bidrag til det er vår egen godkjenningsordning for å sikre kvaliteten på arbeidet som utføres og de som utfører det. Første leddet i denne premieringen er TT merket (Trygg Transport).

TT merket deles ut til alle bedriftene som har tariffavtale med TLF.

Slik kan vi sette et kvalitetsstempel på seriøse aktører i transportnæringen – altså transportører som har ordnede lønns og arbeidsvilkår for sine ansatte, som følger lover og bestemmelser og som garanterer sikker transport. Vi deler ut merker til samtlige biler i bilparken og merket skal festes på venstre side bak på kjøretøyet.
Det vil også bli anledning til å oppnå TT merking for enbilseierne i TLF.

Kriterier for å inneha TT merking

Man må ha en gyldig tariffavtale med TLF. Er man enbilseier må man leve etter de samme prinsippene som er omtalt under.

 En TT bedrift forplikter seg til å ikke benytte seg av undertransportører som driver sosial dumping.
 En TT bedrift deler gjerne overskuddsturer med andre TT bedrifter når dette er mulig.
 En TT bedrift følger regelverket som transportørene er pålagt.
 En TT bedrift har en god dialog med sine ansatte.
 En TT bedrift lever opp til innholdet i hovedavtalen og tariffavtalen.

En TT bedrift vil også bli oppført i vårt nylig lanserte nettsted for seriøse transportører: www.velgtransport.no

I TLF vil vi utarbeide medlemsfordeler som også kommer TT bedriftene til gode. Disse er under utvikling.