Vi fikk spørsmålet fra ett av våre medlemmer sammen med en videosnutt.
Bekymringen til vårt medlem gikk på hvilken effekt en påhengstruck montert bak på en tom henger vil ha for kjøreegenskapene til vogntoget.

I videoen ser det jo ut som om hengeren er kommet ut av kontroll og at vekten av påhengstrucken kan bidra til at situasjonen forverrer seg.

Som vi ser i den andre filmsnutten blir hengeren ustabil når den er baktung.

 

Les saken her.

Trallen på ulykkesbilen har en trippelplassering som gir et relativt stort overheng (Eurotralle).

Vi har sett at NLF har profilert en sak som handler om at det nå er tillatt å benytte påhengstruck og på deres bilde i deres reportasje er det også avbildet en tralle med tilnærmet lik plassering av trippelen. ((Link))

Man kan tenke seg at en tralle som har bakerste aksling mye lenger bak, vil være mer stabil.

 

 

 

 

 

Uansett. Hva som er lagt til grunn for godkjenning av påhengstruck på henger har ikke vi greid å bringe på det rene enda, men kanskje noen av dere vet noe om dette?

Det kunne vært interessant å få vite mer om hvilke krav som stilles for at en slik løsning skal godkjennes.

Eurotraller har jo allerede vært et tema i forhold til trafikksikkerhet fordi de ofte et myk i konstruksjonen og fordi det relativt store overhenget i sving vil jobbe for å trekke hengeren sideveis (Fysikk).

 

 

Hvordan vil vekten av påhengstucken og det ekstra overhenget den representerer påvirke en tom hengers vegegenskaper?

Hvilke vurderinger er gjort for å kvalitetssikre at denne kombinasjonen er trygg?
I TLF vil vi over helgen stile et brev til Vegdirektoratet hvor vi ber om dokumentasjon på hvordan de vurderer at en påhengstruck bak på en henger påvirker kjøreegenskapene.

Men det sitter mye kompetanse på Facebook. Har du erfaring med henger med påhengstruck? Eller vet du noe om kravene til godkjenning av disse?

Da vil vi gjerne ha tips.

 

Bli medlem, støtt et viktig arbeid for å bevare norsk transport.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.