Jeg har kjørt i 25 år og alltid klart meg selv og trenger ikke en fagforening. Men jeg liker det dere gjør og blir med for å vise at jeg støtter dette viktige arbeidet.

Dette skrev en av våre medlemmer da han meldte seg inn sommeren 2017.

I forbindelse med jobbskifte meldte problemene seg da lønn og feriepenger uteble.

 

tranger fagforeningI TLF tenker vi at dialog er mer effektivt enn lange runder med venting på mange instanser og med juridisk bistand på slep troppet vi derfor opp hos medlemmets tidligere arbeidsgiver forrige uke med krav om oppgjør av manglende utbetalt lønn og feriepenger.

 

Tidligere arbeidsgiver beklaget og fremholdt at en periode med dårlig likviditet hadde medført at han måtte holde tilbake utbetalinger men at dette skulle ordnes opp i.

 

I dag kom oppgjøret på konto og i en epost sier medlemmet følgende:

 

 

 

Etter så mange år uten problemer var det en tankevekker å plutselig stå i en slik krangel om selvfølgeligheter som lønn og feriepenger. Uten den hjelpen forbundet bidro med, ikke minst med det juridiske, tror jeg ikke jeg hadde kommet i mål med saken. Trodde jeg hadde en grei avtale men det viste seg at firmaet ikke gikk så bra som de gav inntrykk av og da er det vel lett å ty til snarveier.

Med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling må jeg nok innse at det er viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen. Tusen takk for hjelpen.

Det finnes dessverre mange arbeidsgivere som ikke forholder seg til spillereglene, arbeidsgiverens makt og spillerom overfor ansatte har blitt større og større. Sosial dumping og arbeidslivskriminaliteten øker  og det registreres flere tilfeller av tøffe omstillingsprosesser. Som fagforening får vi aldri sagt dette nok, det er i dag viktigere enn noensinne å være organisert, samt å velge riktig fagforening. Det kan fort komme en tid der du faktisk trenger en fagforening i ryggen.

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen tiltrenger fagforening å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.