Mye kan tyde på at Norsk transportpolitikk nettopp ligger i en skuff med det klingende navnet «Treparts bransjeprogram» I så fall snakker vi om et alvorlig demokratisk problem.

TLF har jobbet aktivt ute i transportbransjen i litt over et år nå, og jo dypere vi graver, jo mer overrasket blir vi. En ting vi stadig avdekker er at det i praksis er fritt frem for transportkriminaliteten i Norge.

Vi har lært at Statens Vegvesen velger å unnlate å anmelde transportfusket siden det likevel henlegges, Politiet prioriterer ikke transportkriminalitet og dette har de blitt instruert om fra Riksadvokaten. Arbeidstilsynet forteller om svært begredelige resultater i sin kontrollvirksomhet og om at de som avsløres i realiteten selv kan velge om de vil betale gebyrene de mottar eller de kan la det være. I år har Arbeidstilsynet varslet 500 tilsyn i transportbransjen.
I mer enn ti år har transportkriminaliteten i Norge fått bre om seg uten at myndighetene, fagbevegelsen eller bransjen selv har tatt tak.

I dette landskapet er det TLF har gått inn for å gjøre en jobb. En jobb for å prøve å redde norske sjåførarbeidsplasser.
I et demokrati er det plass for alle meninger. Det er i alle fall det vi liker å tro. Men er det demokrati det som foregår i transportpolitikken?

Hva ligger så i denne skuffen som heter Treparts bransjeprogram.

Dette bransjeprogrammet ble startet våren 2014 og ledes av Arbeidstilsynet.

Riksrevisoren gikk i 2015 ut med krass kritikk mor Arbeidstilsynets tilnærming til arbeidslivskriminalitet.

transportpolitikkMed i dette bransjeprogrammet sitter arbeidsgiverorganisasjonene : Spekter, Virke, NHO LT, NHO Transport, NHO Reiseliv og NLF.
På arbeidstakersiden sitter Arbeidsmannsforbundet, Norsk nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk jernbaneforbund, Yrkestrafikkforbundet, Norsk transportarbeiderforbund og Postkom.

Bransjeprogrammets mandat

  • Identifisere og analysere utfordringer i bransjen
  • Bidra til at iverksatte tiltak etterleves
  • Drøfte behov for tiltak for å sikre varige resultater og engasjement for programmet i hele bransjen
  • Vurdere effekten av programmet og iverksatte tiltak
  • Rapportere om egne tiltak
  • Bidra til informasjonskampanjer, informasjonsmateriell og veiledere

 

 

Det meste som foregår i norsk transportpolitikk skal innom dette trepartssamarbeidet som møtes tre – fire ganger om året. Hvem i dette utvalget kjenner livet på veien?

Vel –  Postkomsjefen var riktignok på bedriftsbesøk hos Bring Trucking i Slovakia og friskmeldte dem.

Når TLF lanserte vårt transportregister på Stortinget ble det godt mottatt. Men etter kort tid ble det forkastet. Treparts bransjeprogrammet hadde et alternativt register. Vi har hørt om dette i flere år, men ingen utenom de som sitter i utvalget vet hva dette registeret innebærer.

Videre har TLF bedt om støtte til allmenngjøring av tredjelandskjøring. YTF, NTF og NLF svarer ikke, men via sosiale medier henvises det til Treparts bransjeprogram og TLF har fått signaler på at politikere fra SV ikke snakker med oss om transportpolitikk. De forholder seg til bransjeprogrammet.

Altså: – den transportpolitiske debatten feies til side og plasseres i bransjeprogrammet.

Er det noen som vet hva Treparts bransjeprogram er?
Er det noen som vet hvilket arbeid som gjøres for norske lastebilsjåfører i Treparts Bransjeprogram?

Til dere som er organisert i NTF og YTF: Vet dere hvem som snakker deres sak i dette bransjeprogrammet? Har dere noen gang sett en saksliste eller et referat?

Treparts bransjeprogram for gods har holdt det gående litt over fire år nå. Vet noen hva de gjør? Har noen merket utvikling basert på arbeidet som gjøres i dette programmet?

For oss i TLF ser bransjeprogrammet for gods ut som en gedigen bremsekloss godt innkapslet for å hindre innsyn. Et byråkratisk fora som i sin oppbygging vil ha svært vanskelig for å komme med konklusjoner takket være sammensetningen og interessekonfliktene i bransjeprogrammet.

Regjeringen sin holdning er at bransjeprogrammet skal være en faglig ressurs i transportpolitikken. Når vi ser på det som foregår i transportbransjen ute i den virkelige verden må man kunne slå fast at regjeringen i beste fall er naiv om de støtter seg på bransjeprogrammet til gods.

Nå skal vi legge til at bransjeprogrammet har produsert en veileder til transportkjøper, men den er preget av bør og kan. Ikke må og skal. Dermed pulveriserer den i stor grad ansvarsbyrden til transportkjøper.


De har også produsert filmen om den polske sjåføren som har med seg mamma. Dette må være noe av det mest naive vi har sett de siste ti årene og denne filmen viser tydelig hvor stor avstanden er fra konferanserommene der bransjeprogrammets representanter møtes til den virkelige verden ute på veien.  Se filmen og døm selv:

 

 

 

Kan bransjen og regjeringen være tjent med at noen få har monopol på transportpolitikken?
Historien har vist at bransjeprogrammet har vært et ganske så kostbart bomskudd som på ingen måte har gitt avkastning.

Det er flere viktige grunner til at norsk transportbransje ligger med brukket rygg. En av de årsakene er Treparts bransjeprogram.

 

Bli medlem i TLF du også! Vi er den eneste fagforeningen i Norge av og for lastebilsjåfører.

Bli medlem du også