Har lastebilfolket gitt opp?

Vi går inn i den avgjørende fasen i årets lønnsoppgjør. Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er plassert på den samme sidelinjen som de har advart mot når det gjelder å melde seg inn i TLF.
Kampen man fører i dette lønnsoppgjøret er viktig for mange lønnsmottakere, men nok en gang havner transport-Norge i skyggenes dal. I årets lønnsoppgjør står AFP fremst på agendaen.

 

lønnsoppgjøret fra sidelinjenNår vi vet at bare ca 100 av 12000 transportbedrifter er tilknyttet AFP ordningen kan man si at årets lønnsoppgjør treffer dårlig i forhold til vår bransjes utfordringer.
Vi ser liten eller ingen kampvilje fra hverken NTFs bransjeråd for gods eller YTFs logistikkstyre. Det er vel ikke så rart siden årets oppgjør ikke er vår kamp. Sjåførene jevnt over er heller ikke særlig opptatt av årets lønnsforhandlinger.

 

 

 

Men er det slik at en storstreik heller ikke angår oss? Er det derfor vi har en avslappet holdning til hele oppgjøret?
Sannheten er at i formiddag startet tvungen mekling mellom NHO og LO/YS. Meklingsfristen er midnatt mellom lørdag og søndag.

Om de ikke blir enige er landet i en storstreik fra søndag 8 april og den angår oss i høyeste grad.

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen oppfordrer alle NLF-medlemmer å sjekke listene over bedrifter som tas ut til streik. Foto: Stein Inge Stølen

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen i Norsk Lastebileier-forbund (NLF) varsler at mange NLF bedrifter vil måtte ta grep om streiken blir et faktum. Dette gjelder selvsagt også bedrifter som ikke er tilsluttet NLF.
På listen over virksomheter som omfattes av streikeuttak finner man blant annet 16 Schenker terminaler, 5 DHL terminaler, 5 Bring-Cargo terminaler og 3 PostNord avdelinger. I tillegg er mange tunge transportbrukere omfattet. Dette kan bety stengte terminaler og redusert kjøring til ellers travle transportbrukere.
I følge NLF kan permittering bli nødvendig i flere transportbedrifter.

 

 

 

 

Her er LO sin uttaksliste: https://www.lo.no/Documents/Lonn_og_tariff/Tariff%202018/LOs_plassfratredelse_NHO_2018_til_inra_02_04_2018.pdf

Og YS sin uttaksliste:
http://ys.no/wp-content/uploads/2018/04/Plassfratredelser-YS.pdf

TLF kan ikke stille oss bak LO og YS sine krav i årets lønnsoppgjør. Vi mener at kravene kun ivaretar en stadig mindre elite blant arbeidstakerne. De som allerede har det best. Kravene som er fremsatt i årets lønnsoppgjør kommer ikke de som trenger det mest til gode. Dette er ett av fagbevegelsens største problem. De ser ikke lenger dem som jobber og sliter på gulvet.

TLF hadde helst sett at årets oppgjør rettet seg mot de svakeste arbeidstakerne. Krav som rettferdig pensjon til alle og ikke bare eliten ville vært i god TLF ånd.
For vår næring ville et kraftig løft i minstelønn vært soleklart krav. Hvor lenge klarer seriøse transportører å betale en anstendig lønn når en stadig større del av konkurrentene dumper lønnen ned mot en alt for lav lovpålagt minstelønn?

TLF ønsker å forenkle tariffavtalene slik at de blir lett å forstå og lett å etterleve. Vi ser at både bileiere og sjåfører sliter med å forstå dagens tariffavtaler. De eneste som tjener på dette er dem som bevisst opererer i gråsonene.

I TLF håper vi at det ikke blir en storstreik nå. Norske transportbedrifter er allerede på grensen av hva de kan tåle og en streik nå vil ramme hardt i en næring som ikke vil oppnå noe som helst uansett resultat av årets lønnsoppgjør.

Kanskje er det derfor godsfolkene i YTF og NTF sitter så stille i båten.

 

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.