Bli bedre kjent med Transport og logistikkforbundet, transportens fagforening.

Tariffavtale og samarbeid

En tariffavtale er en del av hovedgrunnlaget for gode lønns- og arbeidsvilkår. Og den klart beste måten å oppnå dette på – å etablere et avtaleverk som fungerer godt og effektivt – er gjennom det organiserte arbeidslivet.

 

I Sørum Transport AS har vi opprettet tariffavtale med TLF. Vi samarbeider godt og det er alltid hyggelig å få disse på besøk. Vi synes folkene i TLF er kreative og at de bidrar til gode løsninger for både de ansatte og for bedriften.

– I Sørum transport har vi ingen problemer med å anbefale TLF som samarbeidspartner.

Harry Nilsen, daglig leder
Sørum Transport AS

 

Tariffavtalen – det viktigste verktøyet i arbeidslivet.

Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår. Den bærende ideen i avtaleverket er å utvikle og styrke samarbeidet mellom partene på bedriften.

Organisering og samhold

Mens de fleste områdene i et moderne samfunn er organisert og avtalefestet, er lastebilbransjen på mange måter et av unntakene. Det er medvirkende til at bransjen samlet taper for de øvrige bransjene. Løsningen ligger i at vi må bli mange på begge sider av bordet, vi må kjempe for næringen og på den måten sikre arbeidsplasser.
TLF står for nytenking. Vi kan ikke lenger sitte rolig å se på virksomheter som tappes for arbeidsplasser. Vi vil jobbe for at lastebilbileierne skal tjene penger igjen, slik at sjåførene får trygge jobber med gode betingelser.

Selv om vi er en arbeidstakerorganisasjon tillater vi oss å se hele bildet.

 

Advokathjelp

Vi er tilknyttet dyktige advokater og jurister som bistår medlemmene når vanskelige forhold oppstår på jobben, og gir hjelp og veiledning i alt rundt ditt ansettelsesforhold.

Medlemsfordeler

Som medlem i Transport og Logistikkforbundet får du tilgang til gratis juridisk, faglig og økonomisk rådgivning.

 

 

Medlemskontingenten for yrkesaktive er pr januar 2022
på 400 kr/mnd fast.

Viktig å merke seg:
Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand på inntil 15 timer hvert år, med tilsvarende eller bedre betingelser enn ‘Help forsikring’ som benyttes av LO.

Gjør som stadig flere yrkessjåfører. Bli en del av landets eneste fagforening av og for yrkessjåfører.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2022 kan du trekke fra hele beløpet i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem du også