Norge. Et land med høye fjell og dype daler. Et land der vi bosetter oss på toppen og i bunnen av disse, i enden av små snirklete veier. Der skal vi bygge, spise og kle oss. Vi trenger bensin til bilen, lærebøker til ungene, mat på bordet og mapper til å sortere regnskapene våre i. Et land med behov på steder dit ingen båter eller tog kommer til. Derfor har vi lastebilen. Vi kunne rett og slett ikke klart oss uten.

Til enhver tid sover tusenvis av mennesker på raste- og parkeringsplasser rundt om i Norge. Det har staten sagt at de skal. For å kunne overholde reguleringene for hvile- og kjøretid må lastebilsjåfører stoppe der de er når klokka piper, dermed ender de opp med å ta døgnhvilen sin på ymse øde steder i norske landskap.
Behovet for landeveistransport øker, men hvert år parkerer flere norske firmaer bilene sine for godt, da de umulig kan imøtekomme de lave prisnivåene fra konkurrentene.

Verden rundt oss alle utvikler seg i en enorm fart, også vår bransje. Spørsmålet er da hva som kan gjøres for å legge til rette både for at lastebilforetakene kan få hevet sin kvalitative standard og for at sjåføryrket kan bli mer attraktivt å søke seg til å bli værende i.

Forslaget om hvorvidt det skulle etableres en ny fagforening kun for gods/logistikk, har vært ute på høring. Forslaget ble sendt til 1500 tilfeldig valgte sjåfører og lager/terminalarbeidere, både organiserte og uorganiserte.  89 prosent av de som svarte var positive til forslaget. Et stort flertall av høringssvarene kom dog fra godssjåfører.

Velg en organisasjon som har godstransporten i fokus.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.