Transportbransjen er bransjens verste fiende. – En provoserende overskrift vil sikkert mange hevde og vi forstår dem, for det finnes mange helter i denne bransjen som jobber døgnet rundt for å levere. Helter som må ta til takke med lite.

jobb i norge

 

TLF har brukt mye tid på å belyse den sosiale dumpingen knyttet til internasjonal transport. Vi har også lansert gode løsninger på problematikken og vi kommer til å fortsette med dette fokuset.

Selv om vi ikke har hatt veldig stort fokus på den norske delen av transportbransjen utad, betyr ikke det at vi har vært fraværende.

Tvert imot.

De aller fleste sakene vi jobber med for medlemmene i TLF kan relateres til den norske transportbransjen.

 

 

Påkrav er det vanligste. Sjåfører som ikke har fått den lønnen eller de feriepengene de skal ha. Usaklige oppsigelser er også en gjenganger. Dette er saker TLF vinner nesten hver gang. Årsaken er enkel. Veldig mange bileiere har ikke kompetansen som er nødvendig når det gjelder lover og regelverk knyttet til egne ansatte.

Vi har akkurat avsluttet en sak for et TLF medlem som innbefattet usaklig avskjedigelse, tap av retten til oppsigelsestid og tilbakeholdt lønn og feriepenger. Kravet fra TLF var på 297 000 kr.

Vi har jobbet med denne saken i tre måneder og i forrige uke vant vi frem på alle punkt og kravet er i dag utbetalt i sin helhet til vårt medlem.

 

Tips fra medlemmer og ikkemedlemmer forteller om en bransje i krise. Bileiere som dolker hverandre i ryggen og sjåfører som lar seg bruke fører til sosial dumping også i den Norske delen av transportbransjen. Dette er et stort problem for den delen av transportbransjen som ønsker å være seriøs.

Ukentlig kontaktes TLF av sjåfører som:

  • tjener dårligere enn allmenngjort minstelønn.
  • blir usaklig oppsagt.
  • får urettmessig trekk i lønn.
  • manglende utbetaling av lønn og beslag i feriepenger er vanlig.
  • tvinges i arbeid til tross for sykemelding. Alternativet er oppsigelse. (TLF har mottatt flere slike saker)
  • jobber uten arbeidsavtale.
  • sendes hjem uten lønn på rolige dager.
  • kjører langtransport med ulovlig lav døgnpris og uten diett.
  • ikke får arbeidsklær.

Stadig flere sjåfører oppfordres til å leie seg ut som sjåfører. Da kan man jobbe mer og man mister alle rettigheter. Dette er en slu form for sosial dumping. (Ofte ulovlig)

Dette var et lite utdrag fra saker som tikker inn til TLF, saker vi som regel vinner men dessverre ser vi nok bare toppen av isfjellet. De aller fleste sjåførene som kjører under slike betingelser er uorganisert og ikke bare det. De er sterke motstandere av fagforeningene også.

Et annet paradoks er at noen sjåfører velger å ikke organisere seg fordi de har det så bra. Vi vil hevde at om du har det bra på jobben, ja da er det viktig å organisere seg. Organisering handler om å ta vare på det man har. Det er en myte at det kun er dem som har problemer som trenger fagforeningen.

TLF kan i dag opprette direkteavtaler med din bedrift. Dette er fullverdige tariffavtaler. Videre trygger du ansettelsesforholdet ditt minst like godt i TLF som i et hvilket som helst annet fagforbund. TLF har landets beste medlemsfordeler hvis man ser på hva man får igjen for kontingentpengene.

Vi er også det eneste forbundet i Norge som gir medlemsfordeler til tariffbedriften.
Kombinasjonen av kompetansen TLF’s ansatte sitter på og det unike samarbeidet TLF har med bransjens fagmiljø gjør at ingen slår TLF på realkompetanse.

 

tariffavtaleTLF ønsker å rydde opp i transportbransjen og selv om vi er en arbeidstakerorganisasjon har vi også fokus på bileieren.

Vi kan ikke kreve bedre betingelser av en som ikke tjener penger.

På den annen side, vi aksepterer ikke useriøse transportører der rå utnytting av arbeidskraft og sosial dumping er en del av hverdagen.

 

 

Kampen om forhandlingsrett og AFP skal vi vinne. Det handler bare om kjøttvekt. Derfor er det viktig at du som sjåfør velger TLF når du skal organisere deg.

 

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår. Kjøttvekten er helt avgjørende.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.