Intensjonene som ligger til grunn for internasjonal transport brytes i stor stil.
Vi har jo alle hørt om det. Mistankene om at det trikses i gråsonene det er så alt for mange av i transportbransjen. I TLF er vi opptatt av å vise ansvarlige myndigheter hvordan vi lures takket være god gammeldags norsk naivitet.

I TLF får vi en god del tips, og vi prøver å sjekke dem ut, alle sammen. Mange ganger blir det bomturer. Det er mange grunner til at det kan bli en bomtur, og det er som regel ikke fordi tipset er dårlig. Denne gangen derimot fikk vi full klaff etter at vi fikk et tips av Jan Høiback i T.I.A om en adresse i Østfold hvor det kan foregå litt av hvert.

Igjen kommer fordelen med et rullende kontor til sin rett.

Når vi ankommer adressen lørdagskvelden ser vi sju polskregistrerte gardintraller parkert på en asfaltert plass. I løpet av natten kommer det to modulvogntog, også disse registrert i Polen.

Søndag ved tolvtiden dukker et par polsktalende menn opp, og snart er det to gaffeltrucker i drift på plassen.

 

 

Modulvogntog – en kabotasjemaskin.

 

Det som nå skjer er at modulvogntogene losses og lasten fordeles på gardintrallene på plassen.

I løpet av noen timer er to internasjonale transporter blitt til seks.

Når vi sitter slik og observerer slår det oss: Hvor mange andre steder foregår den samme øvelsen akkurat nå?

 

 

 

Noen av transportbransjens egne organisasjoner har ivret etter å få innført modulvogntog og lagt til rette for traseer hvor disse kan ferdes. Scenariet vi er vitne til viser at et modulvogntog kan være et dødelig verktøy for den norske transportbransjen. Modul kommer over grensen – splittes opp, beholder litt og fordeler resten på tre nye traller.

Dette ene lasset genererer altså fire vogntog på veien, inkludert det opprinnelige ene og alle fire er dermed i posisjon for tre ‘lovlige’ kabotasjeturer i Norge.
Når vi blir vitne til hendelser som dette kontakter vi myndighetene. Svaret vi får er at de har ikke ressurser til å sende folk for et forhold som dette en søndag.

Vi har ingen myndighet til å gripe inn eller sjekke papirer. Vi kan kun observere og etterpå belyse.

 

 

Søndag kveld er det stille på plassen, til litt over midnatt. Plutselig er det aktivitet igjen og de to trekkvognene flytter rundt på noen av trallene, deretter forsvinner trekkvognene ut av området. Hvor skal de uten noe last med?

Svaret kommer tre timer senere. Da ankommer en hel hærskare av vogntog inn på området igjen. De to som forsvant har hentet hver sin nye tralle og tatt med seg fire nye vogntog pluss to modulsett.

 

Igjen blir det hektisk aktivitet med omlasting fra modulene og bytting av traller, midt på natten. De sist ankomne tomme trallene parkeres og de ferdiglastede hektes på.

Samtlige er utenlandsregistrerte trekkvogner og ingen, hverken biler eller traller hadde noen form for reklame/firmalogo. En etter en forsvinner de fra plassen og ut i det Norske transportmarkedet.

Tilbake står to modulvogntog, klar til samme prosedyre i morgen.

 

Vi kan ikke si med sikkerhet om turene fra Østfold gikk som kabotasjeturer eller som internasjonale transporter. SVV sin utekontroll har ingen muligheter til å finne ut av jukset som foregår med CMR fraktbrevene. De forteller at det ikke er uvanlig at bilene har bunkevis med blanke CMR fraktbrev som de fyller ut selv etter eget forgodtbefinnende. De har også stempel.

Denne formen for transport er ren gift for den norske transportnæringen og noe av det vi vil få slutt på med TLF’s transportregister. (Link)

Måten dette gjøres på er langt unna de intensjonene som ligger til grunn for avtalene som er inngått i forbindelse med internasjonal transport.
Men så lenge ingen viser vilje til å kjempe en kamp mot dette uvesenet kan man fortsette rimelig risikofritt. I motsetning til norske bileiere er det mye som tyder på at de østeuropeiske bileierne og transportørene gjør det godt.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra politikere, myndigheter og fagmiljø på forslaget vårt til transportregister. Ja vi har fått gode tilbakemeldinger fra hele Skandinavia. Nå er det bare å håpe at ikke registeret slukes av byråkratiet og at behandlingen av det strekker ut i tid. Bransjen vår har dårlig tid. Mange sliter.

 

I TLF har vi god grunn til å tro at transportene og omlastingen vi viser dere på bildene er ulovlig. Det finnes mange varianter man kan forbryte seg mot i forhold til transportdokumentene, vegfraktloven og kabotasjeloven.

Vi kan ikke konkludere uten å ha sett dokumentene, men vi viser dere hvordan to internasjonale transporter blir til seks ganske så åpenlyst.

 

 

Dette viser med all tydelighet at transportbransjen er ute av kontroll. Bare sammen kan vi få tilbake kontrollen. Da må vi være mange. Det er derfor du skal melde deg inn i TLF i dag. Som medlem støtter du opp om kampen for arbeidsplassene våre og en næring vi er glad i.

 

Bli medlem du også

 

Sammen skal vi stoppe denne galskapen!