I disse dager er det 2 år siden Transport & Logistikkforbundet så dagens lys og startet vår reise på den ujevne veien med forsøk på å rette opp i en bransje preget av ujevne konkurransevilkår og nærmest fri flyt av sosial dumping.

 

Da vi ble stiftet var det ikke mange som trodde at vi var levedyktige, og mange hevdet at vi kjapt ville være historie.

Vi var forberedt på at det skulle bli noen kontroverser, men ikke helt forberedt på omfanget og knepene som har vært brukt.

Men som vi i løpet av disse to årene har bevist, har TLF en rettmes­sig plass innenfor transportens forbundsliv.

 

 

I tillegg til å eksistere, blir forbundet større for hver dag som går. Dette er fordi alle folkene som har fått hjelp ser hva vi er gode for. Samtidig er det stadig flere som ser at om vi fortsatt skal ha en levedyktig transportnæring i dette landet må vi stå samlet. Folk har i tillegg fortalt andre om det arbeidet vi har gjort for dem, og på den måten fått andre til å tro på oss. Dette er vi i TLF naturligvis glade for og vi takker for tilliten.

 

Derimot er det mange andre som liker vårt positive omdømme dårlig. Vi ser nesten daglig at andre forbund ikke setter pris på oss, men vi er storsinnet nok til å la det passere. Men når usannhetene overstiger et visst nivå, da må vi på banen for å forklare og forsvare oss.

Det som fortsatt skuffer oss mest er den totale mangelen på vilje til å diskutere problemstillinger i næringen.
Vi har lagt opp til debatter og vi har provosert. Likevel har debattene uteblitt. Det koker ned til at vi beskyldes for å rakke ned eller hetse. Store organisasjoner fremstår som fornærmet. Sannheten er at vi ønsker å belyse og diskutere for å finne bærekraftige løsninger.

Heldigvis har vi begynt å få mer oppmerksomhet for det vi driver med og vi har nå endelig begynt å få gehør, og andre har fattet interesse for det arbeidet vi gjør. Andre gledelige ting er at vi stadig vokser, flere og flere ser at det vi gjør er til fremgang for transportbransjen. Vi er blitt et forbund som får mer tillit også fra næringen, det ser vi blant annet på henvendelser vi får fra transportselskaper. Som oftest er det tolkningen av lovverket som er problemet, men også andre ting.

 

minstelønnTransport og logistikkforbundet (TLF) er den eneste fagforening hvis formål utelukkende er å arbeide for interessene til arbeidstakerne i de spesielt konkurranseutsatte næringene turbussbransjen og godstransport (enbilseiere, lastebilsjåfører, truckførere og lageroperatører).

En aktiv innsats mot sosial dumping, ulike konkurransevilkår og arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren er fortsatt vårt hovedsatsningsområde.

 

 

 

Den negative utviklingen vi ser har jo pågått over flere år og stadig erobrer de utenlandske aktørene markedsandeler og vi ser nå både utenlandske vogntog og turbusser med norsk reklame.
Det første store spørsmålet man bør stille seg er:

Hvor er Fagbevegelsen? LO og YS.

Svaret man ofte får når man stiller det spørsmålet er at lastebilfolket ikke er organisert. At de har seg selv å takke. Men bussjåførene har jo en svært høy organisasjonsgrad. Hvordan kan det da ha seg at LO og YS har klart å overse den negative utviklingen i turbussbransjen?

I TLF har vi grunn til å tro at så godt som all kabotasje som utføres med en utenlandsk turbuss i Norge er ulovlig, akkurat som all kabotasje med lastebil er ulovlig.
Vi har etter to år på veien enda til gode å treffe på en eneste utenlandsk sjåfør i kabotasjeoppdrag som kan fortelle oss at han eller hun kjører med norsk minstelønn og diett.

 

Ulovlig kabotasjekjøring produserer sosial dumping og økonomisk kriminalitet satt i system. Dette kan vi ikke akseptere og vår strategi er enkel. Vi tar alle, sjåfører generelt og våre medlemmer spesielt, på alvor. Vi har imidlertid ingen skrupler når det gjelder å få frem sannheten. Er den vanskelig å svelge, så Bon Appétit.

 

I disse dager er det bompengeopprør i landet vårt og TLF valgte tidlig å ta stilling i bompengedebatten fordi arbeidsfolk rammes hardt og usosialt med en urimelig «ekstra skatt».

Engasjementet i denne saken bør ikke komme som noen overraskelse på etablerte partier som år etter år har sviktet velgerne som ga dem tillit.

Saken er også lett overførbar til transportnæringen fordi den viser at engasjement kan skape endring.

Engasjerte yrkessjåfører kan også få politikere til å skjønne at vi mener alvor når vi krever endringer.

 

 

Vi er stolte av hva Transport & Logistikkforbundet har stått for disse to årene, og selv om farten avpasses etter forholdene, lever vi i beste velgående og kjører videre med et behagelig turtall. Vi har fortsatt god lastekapasitet, god plass, hestekrefter og utstyr til å møte nye utfordringer.

Bli med på laget du også. Det er bare sammen vi klarer å tvinge frem endringer.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.