TLFs årlige trafikktelling fant sted på Svinesund 9 – 11. august og dette er tredje året på rad at vi gjennomfører en slik aksjon. Tellingen pågår over 72 timer og den starter alltid en natt til søndag og avsluttes natt til onsdag, første halvdel av august.

 

trafikktellingTLFs telling foregår på grenseovergangen på Svinesund og den dekker naturligvis ikke alle de andre grenseovergangene.

Vi tror likevel at tellingen på Svinesund og resultatene av denne, forteller mye om trender og tendenser i den internasjonale transporten til, fra og i Norge.

Det finnes svært lite tallmateriale knyttet til den internasjonale transporten i Norge.

Det er et faktum er at ingen vet hvor mange utenlandske vogntog som ruller på norske veier. Ingen vet hvor lenge de er her eller hva deg gjør når de er her.

 

trafikktellingÅrets telling forteller oss at antallet utenlandske vogntog over grensen er ganske likt som i 2019.

Fortsatt er det Kapellbiler (gardintraller) som dominerer i antall. Det kommer om lag tre ganger så mange kapellbiler inn til Norge som det kommer thermo eller skapbiler.

Om vi ser på transportpolitikken og debatten i Norge de siste årene, ser vi at veldig mye av fokuset ligger på thermotransporten.

Fiskerinæringen, dagligvarehandelen og selskap som Girteka, Vlantana, Lotus og Kreiss har hatt mye fokus, og selvsagt med rette.

 

 

Våre tellinger viser at elefanten i rommet når det kommer til antall utenlandske vogntog inn til Norge ligger i kategorien kapellbiler.

trafikktellingVi har registrert at veldig mange av kapellbilene kommer tomme eller nesten tomme inn i landet. Dette bekrefter Statens Vegvesen sine kontrollører og Tollvesenets folk.

Det vi er vitne til dreier seg ikke om vanlig internasjonal transport.

Det dreier seg i hovedsak om å komme inn i et transportmarked som takket være passiv håndheving av regelverket og gråsoner konstruert av norske myndigheter gir åpning for utstrakt sosial dumping og transportkriminalitet i transportnæringen.

Under tellingen og særlig på søndagen blir vi vitne til at det ruller inn mer eller mindre tomme kapellvogntog til landet vårt. Vi legger merke til at det kommer puljer med kjøretøy fra samme firma og dette underbygger at vi snakker om planlagt organisert virksomhet.

For eksempel kom det fire vogntog på rad og rekke fra et firma i Krakow. Hva er sannsynligheten for et slikt sammentreff hvis det dreide seg om vanlig internasjonal transport?

 

 

 

En annen trend knyttet til kapellbilene er at en stor andel av kjøretøyene er av eldre årgang. Dette er kjøretøy som er registrert i perioden 2000 – 2010.
Som man kan se i rapporten er andelen kapellbiler veldig høyt sammenlignet med de andre transport kategoriene. Ser man etter hva som står parkert på hvileplassene i Svinesundparken, Fugleåsen og de andre hvileplassene på E6 mellom Svinesund og Oslo får man bekreftet kapellbilenes dominans.

debattenSpørsmålene det transportpolitiske Norge bør stille seg er: Hvem bruker alle disse kapellbilene? Hvem er ansvarlig for logistikken?

For oss i TLF fremstår det som åpenbart at man må inn å granske denne delen av den internasjonale transporten.

Magefølelsen forteller oss at mye knyttet til de utenlandske kapellbilene ikke tåler dagens lys.

 

 

Uten at vi kan tallfeste det, ser vi en klar økning i antallet walking floor traller på Svinesund i år. Mange av disse kjører søppel og dermed kan man tenke seg at også de interkommunale søppeldepotene også handler billigtransport over en lav sko.

trafikktelling

Den kanskje mest gledelige trenden tellingen vår viser, er en kraftig nedgang i antallet varebiler under 3,5 tonn.

Vi vet at kontrollørene til Statens Vegvesen på Svinesund har jobbet målrettet mot denne gruppen og vi tror langt på vei at dette arbeidet har mye av æren for de positive tallene.

Dessverre ser vi også en relativt kraftig nedgang av norske vogntog over grensen.

 

 

 

 

trafikktellingStatens Vegvesen sine kontrollører gjør en veldig god jobb på Svinesund.

På dagtid ser kontrollstasjonen ut som en stor og travel godsterminal. Det lastes om, det surres lastestropper, gaffeltruck og mobilkran er i arbeid.

Det som skremmer er at kontrollørene bare rekker å kontrollere toppen av isfjellet.

Norske myndigheter må prioritere å utvide kontrollvirksomheten på Svinesund. Man trenger definitivt flere folk og større plass.

 

 

 

 

For oss i TLF har trafikktellingen på Svinesund blitt en hyggelig og interessant tradisjon.

Vi lærer mye hver gang vi er på telling. Ekstra gledelig er det at flere etater ønsker tall fra våre tellinger. At NRK også tok turen til Svinesund er hyggelig.

TLF vil takke Statens Vegvesen, Tollvesenet og Politiet på Svinesund for at vi får lov til å stå på deres område og foreta tellingene våre.

Er du interressert i å finne tallene? Les hele rapporten her:  eller trykk på bildet

 

 

 

 

 

Har du planer om å organisere deg er TLF et godt valg.

Vi ivaretar din sikkerhet i ditt arbeidsforhold og i forhold som måtte dukke opp når du ferdes etter veien.

Bli medlem du også

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.