Et av våre medlemmer hadde fått ny jobb. Da han skulle si opp sin gamle jobb startet problemene. En ting var at stemningen ikke var den beste. Verre var det at lønn og feriepenger ikke ble utbetalt. I dag vant TLF i lagmannsretten.

Medlemmet kontaktet TLF og saken ble umiddelbart satt i gang.
TLF sendte påkrav om utestående beløp, men ble møtt med et motkrav for et uhell ett år tilbake i tid.

Advokat (H) Oddvar Lindbekk fra Norman & Co

Som medlem i TLF er man sikret juridisk bistand i jobbrelaterte saker og saken ble oversendt til TLF advokatene i Advokatfirmaet Norman & co.

Advokat (H) Oddvar Lindbekk gikk i gang med saken og først havnet saken i forliksrådet hvor vårt medlem vant frem.

Den tidligere arbeidsgiveren godtok ikke resultatet og dermed havnet saken i Tingretten. Også i tingretten vant vårt medlem frem.

Den tidligere arbeidsgiveren ville fortsatt ikke godta rettens dom og saken ble anket til Lagmannsretten.

Lagmannsretten avviste anken og tingrettens dom ble endelig.

I TLF har vi latt oss imponere over advokatene våre i Advokatfirmaet Norman & co. Medlemmene våre får god oppfølging og vi i TLF er veldig fornøyd med rådgivingen vi får i vårt arbeid.

Vi vil trekke fram Advokat Oddvar Lindbekk som fortjener ros for kjempegodt arbeid i denne saken. Lindbekk jobber nå med flere saker for TLF medlemmer og han er en kjemperessurs for oss.

 

TLF medlemmet er selvsagt godt fornøyd med utfallet av saken og han forteller at han er veldig glad for at han var organisert når problemene oppstod.

For ham var et medlemskap i TLF en god investering og han ønsker å takke TLF for rask og god hjelp.

Jeg har lært hvor viktig det er å være organisert når noe skjer.

TLF bruker mye tid på saker som denne og heldigvis løser de fleste sakene seg før de kommer inn i rettssystemet.

 

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

 

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.