Et medlem av TLF ble oppsagt på dagen da kunden ikke lenger ville ha bil og mann i sitt system. Nå har medlemmet fått tilbakebetalt et stort pengekrav.

Det ble tilbakeholdt lønn og feriepenger og vårt medlem måtte gå på dagen, selv om ingenting i saken skulle tilsi avskjed. Sjåføren hadde krav på 3 måneders oppsigelsestid.

TLF gjorde påkrav på feriepenger, utestående lønn og lønn i oppsigelsestiden.

stort pengekrav
Gunnar Nordvik

Det var TLF’s seniorrådgiver, Gunnar Nordvik som behandlet saken på vegne av medlemmet. Han forteller om en omfattende sak, og rådgivningen fra TLF advokatene i Norman & co var nyttig.

Heldigvis fikk man en god dialog også med arbeidsgiver og man ble enig i siste liten før man tok ut stevning og trakk saken inn for tingretten.

Sjåføren jobber i dag i et nytt firma og trives godt der. Han er selvsagt veldig fornøyd med jobben TLF har gjort og for ikke lenge siden fikk han utbetalt 197 000 kr som han hadde utestående fra firmaet.

Medlemmet velger å være anonym fordi både han og vi i TLF ikke ønsker å henge ut tidligere bileier siden denne har ordnet opp i forholdet og bidro på en positiv måte i slutten på saken.

 

stort pengekravTLF behandlet 21 saker i 2018 som knytter seg til at lønn og feriepenger holdes tilbake.

Snittet på kravene har ligget på et sted mellom 35 000 kr og 70 000 kr, hvis man ser bort fra saken som er omtalt over..  Av de 21 sakene har nitten av dem løst seg etter påkrav fra TLF.

Ytterligere en sak er nylig vunnet i tingretten og den kommer det reportasje fra, når ankefristen er gått ut.

 

 

I tillegg har vi hatt flere usaklige oppsigelsessaker. En er på vei inn i rettssystemet i disse dager. Vi har i 2018 også hatt tre førerkortbeslag til behandling. To av disse har vært stilt for retten, men dessverre tapte vi den ene og oppnådde kun redusert beslagstid i den andre. Fordelen med reduksjonen i beslagstiden er at medlemmet nå ikke trenger å ta ny førerprøve.

Klikke på bildet for mer informasjon

Den tredje beslagssaken ble frafalt og medlemmet slapp unna med et forelegg.

Nordvik forteller om en markant økning i denne typen saker.

Som medlem i TLF får man bistand uten kostnader for medlemmet i alle saker som er knyttet til arbeidsforholdet. Dette gjelder også når vi bruker advokat eller når man er innom rettssystemet.

Man har også en advokatforsikring inkludert i medlemskapet i TLF. Denne sikrer medlemmet 15 advokattimer hvert år i saker som er relatert til fritiden.

 

De tristeste telefonene vi får, forteller Nordvik, er de sakene hvor uorganiserte sjåfører tar kontakt for bistand. Vi kan ikke gi disse juridisk bistand, akkurat som man ikke kan forvente oppgjør fra forsikringsselskapet hvis man forsikrer bilen etter at uhellet oppstod.
Likevel prøver vi å hjelpe også disse sjåførene så godt som vi kan. Vi har ikke samvittighet til å ikke hjelpe dem i alle fall litt på vei.

Sjåførene i dag er svært utsatt. Mange jobber for mer eller mindre useriøse eller hardt pressede arbeidsgivere og om uhellet er ute vet vi alle at det ikke skal så mye til før førerkortet er beslaglagt. Hva da?

Det finnes mange arbeidsgivere som ikke forholder seg til spillereglene og arbeidsgiverens makt og spillerom overfor ansatte har blitt større og større. Sosial dumping og arbeidslivskriminaliteten øker  og det registreres flere tilfeller av tøffe omstillingsprosesser. Som fagforening får vi aldri sagt dette nok.

Det er i dag viktigere enn noensinne å være organisert, samt å velge riktig fagforening.

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

 

Har DU vurdert å melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.