TLF støtter bussjåførenes lønnskamp. Streik er det sterkeste virkemiddelet arbeidsfolk kan benytte seg av. At lastebilbransjen ikke har tariffdekning og en organisasjonsgrad som monner er det bare lastebilsjåførene selv som taper på, dessverre.

I dag svingte TLF innom for å hilse på streikevaktene på Stord.

De hadde etablert seg på Leirvik bussterminal og streikeviljen er på topp. Bussjåførenes krav er fornuftige og vi i TLF håper de vinner frem med kravene sine. Vi skulle gjerne sett at lønnsgapet mellom turbussjåførene og rutebussjåførene også ble tettet igjen.

Både Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet hadde satt ut streikevakter og stemningen var veldig god.

Riktignok var de litt bekymret i forhold til om det skulle bli tvungen lønnsnemd på grunn av smittefaren på overfylte T-Baner og trikker.
Hvis det skjer har man i realiteten mistet streikeretten tenker vi.

Om resultatet av en busstreik er overfylte trikker og T-Banevogner må de som ansvarlig for disse sørge for at vognene ikke overfylles. De som ikke får plass må rett og slett vente på neste. Selvsagt en ulempe for de reisende, men neppe en trussel mot liv og helse.

 

Busstreiken har massiv støtte i befolkningen, noe vi var vitne til når vi besøkte streikevaktene. Mange forbipasserende kom bortom og oppfordret bussjåførene til å stå på kravene. Når vi var der registrerte vi ikke en eneste negativ kommentar.

Bussjåførene er yrkessjåfører på lik linje med lastebilsjåførene, selv om det er forskjeller.
TLF som forbund støtter bussjåførene og vi oppfordrer medlemmene våre til å gjøre det samme.

Stå på alle bussjåfører!

 

sjåførmangelOg til deg som er uorganisert lastebilsjåfør.

Dette viser hva 85% organiserte innenfor en bransje kan få til.

 

Ønsker du en trygg og god sjåførjobb også i fremtiden må du ta din del av jobben.

Det eneste du trenger å gjøre er å organisere deg.

 

Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

 

 

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.