I forbindelse med en sak TLF har tipset om ble vi invitert til en orientering om status i prosessen ved krimenhetens hovedkontor i Tønsberg. Der skulle vi få en briefing om hvor «vår» sak stod og samtidig lære mer om hvordan enheten jobber, samt hvilke planer de har fremover.

 

krimenhetenTirsdag 12. februar ble vi tatt imot av Roar Engh Abrahamsen og Per Herman Pedersen hos krimenheten i Statens Vegvesen.

I møtet fikk vi innblikk i arbeidsfeltene til krimenheten, og av de ni områdene de arbeider med er det mye fokus på samfunnsskadelig og kriminell aktivitet.

Arbeidsfeltene knytter seg opp mot all virksomhet i Statens Vegvesen. Transportkriminalitet er kun en del av arbeidsfeltet.

I de tre årene de har holdt på har det kommet inn veldig mange tips, og mye av dette går på mistanke om ren piratvirksomhet.

Dog hevdet Abrahamsen at det er svært få tips fra organisasjonene, de fleste kommer fra interne folk som kontrollørene i Statens Vegvesen.

 

krimenhetenUseriøse og kriminelle aktører har i lang tid utnyttet et tillitsbasert system. Kontrollvirksomheten har i liten grad vært egnet til å avdekke brudd som søkes skjult, og erfarings- og informasjonsdeling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser har vært begrenset.

Det har gitt useriøse og kriminelle aktører betydelig handlingsrom med liten risiko for oppdagelse.

Svindelen vil på ulikt vis ha konsekvenser for trafikksikkerhet, konkurransevilkår, miljø, forbrukerrettigheter, skatt, avgifter og arbeidslivskriminalitet med mer.

 

En av utfordringene er at regelverk som brytes hører til ulike etaters ansvarsområde, og på det viset pulveriseres ansvar. Problemstillinger havner mellom flere stoler uten at noen griper tak i dem. Det er utelukkende til fordel for den kriminelle.

Krimseksjonen jobber nå med konkrete saker, og vi fikk kunnskap om at de har avdekket et betydelig nettverk som samarbeider om kriminell virksomhet innenfor transportbransjen. I møtet gikk vi også inn på konkrete tiltak som kan settes inn.

krimenhetenFor å lykkes er det nødvendig at noen tar et helhetlig ansvar for det som kan defineres som transportkriminalitet, og at offentlige etater samarbeider godt og deler informasjon.

Men også bransjen må bidra til å rydde opp.

Det må være et mål å iverksette tiltak som gjør det vanskeligere å tjene store penger på dette. For det handler alltid om penger.

Den nye krimenheten i Statens Vegvesen er bare et skritt på veien. Den skal ha en forebyggende og analyserende funksjon og ikke en operativ funksjon. Neste skritt må derfor være å få denne eller tilsvarende enhet ut i operativ virksomhet ute på veiene.

 

For oss i TLF synes det åpenbart at et transportpoliti etter modell fra det tyske BAG er påkrevet også i Norge både for å bekjempe transportkrim og for å ytterligere spisse innsatsen knyttet til trafikksikkerhet.

krimenheten

 

 

TLF oppfordrer våre medlemmer om fortsatt å tipse.

Send gjerne dine tips til: tips@godsbil.no eller  krimtips@vegvesen.no

 

 

 

 

Har du vurdert medlemskap i TLF?

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.