TLF har i dag hilst på den nye samferdselsministeren i et hyggelig møte i Samferdselsdepartementet.
På agendaen stod kaoset som råder i den internasjonale delen av den norske transportbransjen og hovedfokuset var rettet mot TLF’s løsning som ligger i transportregisteret vi har utviklet.

Jon Georg Dale

Samferdselsministeren, Jon Georg Dale virket engasjert og lyttet til det vi fortalte. Han fortalte at en opprydning i transportbransjen absolutt lå langt fremme på hans agenda.

Politiske endringer og innføringer av nye system er ingen «quick fix». All erfaring tilsier at ting tar tid.
Når man i tillegg vet at bransjens organisasjoner har forskjellige løsninger på utfordringene knyttet til næringen blir det vanskelig.

I praksis kan vi si at når bransjens organisasjoner kjemper en innbyrdes kamp om makt, posisjoner og medlemsvekst, ja da blør bransjen.

Dagens møte føyer seg inn i rekken av møter med politikerne som viser at de er lydhør. De ønsker å få orden på transportbransjen. Problemet er at forskjellige interesser og agendaer i bransjeorganisasjonene forvirrer politikerne.

I TLF ønsker vi debatt slik at bransjeorganisasjonene sammen kan utvikle et effektivt system som fanger opp transportfusket. Om man tar ut det beste i alle forslagene bør man kunne falle ned på noe som virker. Da kan man ikke jobbe hver for seg i lukkede rom.

I TLF er vi åpen om de sakene vi jobber med. Selv synes vi at vi fører en god og fornuftig transportpolitikk. Likevel er vi bevisst det faktum at andre meninger og god debatt kan gjøre argumenter og strategier enda sterkere.

 

Vanlige arbeidsfolk lever under helt umenneskelige forhold.

Transportbransjen har ikke tid til å vente. Vi må handle nå! TLF er løsningsorientert og utålmodig.

Slik vi ser det vil et forslag som en samlet bransje står bak, være godt rustet for politisk gjennomslag.

 

 

 

 

TLF har aldri hatt så god medlemstilstrømning som nå. Dette er viktig, for jo flere vi er jo sterkere blir vi. Det er derfor du også skal hoppe ned fra gjerdet og melde deg inn i TLF. Sammen skal vi kjempe for arbeidsplassene våre i en næring vi er glad i.

 

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder. Bli en TLF’er du også.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.