Den siste tiden har det stormet rundt Bring og da særlig rundt Bring Trucking Slovakia. Påstander om sosial dumping og uetisk forretningsdrift i statsselskapet har blitt dagligdags i media og i sosiale medier.

I TLF ønsket vi å vite mer om realitetene bak alle overskriftene. Derfor ba vi om et møte med Bring. Vi ble møtt av styrelederen i Bring Trucking Slovakia, Robert Lona og pressesjef John Eckhoff . Møtet fant sted i posthuset i Oslo.

bringVi ble tatt godt imot og vi fikk 2 timer til rådighet hvor vi kunne spørre og grave så mye vi ville.

Alt i alt synes vi Bring svarte godt for seg og vi har lært ganske mye om dette statseide transportselskapet.

Bring Trucking Slovakia ble naturligvis raskt et tema.
Styrelederen forteller at alle de ansatte i Bring Slovakia ansettes på slovakiske betingelser uavhengig om de kommer fra Romania, Makedonia eller andre land.

I Bring Trucking har de sjåfører fra mer enn 10 forskjellige land siden et kraftig oppsving i bilindustrien i Slovakia har gitt Bring Trucking utfordringer i forhold til rekruttering.

 

En artig kuriositet er at dietten til en slovakisk langtransportsjåfør ifølge Bring er 410 kr.

Bring kjører kabotasje i Norge, men dette er ingen viktig del av virksomheten. I følge Bring utgjør kabotasjetrafikk i Bring’s regi, 1% av transporten de utfører og de har som soleklart mål at hele deres virksomhet skal være på rett side av gjeldende lover og regler. Avsløres brudd skal dette rettes opp i. Dette er den soleklare policyen forteller de, samtidig som de er ydmyk for at feil kan skje også i Bring.

 

bring
Mange tidligere lastebilsjåfører skrur i dag sammen biler fra for eksempel Audi.

Bring Trucking har et godt rykte blant de østeuropeiske sjåførene forteller Robert Lona.

For en tid tilbake mistet de en del sjåfører til andre selskap som lokket med høyere lønn.

Mange av disse sjåførene er nå tilbake i Bring Trucking fordi avtalene med de andre viste seg å ikke være så gode likevel.

 

 

 

TLF klarer ikke å se at Bring Trucking fremstår som en versting knyttet til den internasjonale transporten slik man kan få inntrykk av når man leser alle de negative oppslagene rettet mot Bring. Vi kan ikke se at Bring pr. i dag bryter med mandatet de har fått fra styret eller eierne. Selvsagt ser vi kulturforskjellene, men vi har ikke holdepunkter for å kunne si at virksomheten i Bring Trucking skiller seg negativt fra de andre østeuropeiske aktørene vi er blitt kjent med.
For oss i TLF er det viktig å understreke at forholdene knyttet til den utenlandske transporten i Norge er fryktelig usunn og ute av kontroll, der hersker det liten tvil, men vi snakker om et bransjeproblem. Ikke et Bring problem.
Avdekkes det at Bring har drevet på feil side av regelverket må det selvsagt reageres.

 

minstelønnAkkurat som Bring er viktig i jobben for en sterkere bransje, er NLF viktig. Hvorfor kan ikke Geir A. Mo og de andre i NLF legge fra seg kanonene og heller sette seg ned å snakke med folk.

Arroganse og kanonkuler løser i alle fall ingenting for norsk transportbransje. Vårt inntrykk er at politikerne er ganske lydhøre for tiden. De har tatt inn over seg at noe må gjøres i transportbransjen. Derfor er det viktig at bransjen er kreativ og i stand til å presentere gode løsninger. Det gjør man best sammen.

TLF takker Robert Lona og John Echoff for et trivelig og informativt møte som viser at mye bra foregår i skyggen av store overskrifter som ikke alltid gjenskaper et helt rettferdig bilde av virkeligheten. I tillegg var de udelt positive til vårt forslag om et transportregister.

Bring sitter på mye god kunnskap som hele bransjen ville kunne ha nytte av. I dag viste de oss i TLF at dette er kunnskap de gjerne deler.

 

Bli medlem du også

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.