I dag var vi invitert til Stortinget for å fortelle lederen i Rødt om forholdene som råder i transportbransjen og da særlig knyttet til den internasjonale tilstedeværelsen.

 

Vi har jo merket oss at Moxnes kan få regjeringspolitikerne til å ønske at de var et annet sted enn i spørretimen på Stortinget når han utfordrer de med veloverveide spørsmål.

Bjørnar Moxnes viste seg å være en hyggelig kar som interessert noterte når vi fortalte om livet på veien og forholdene som knuser den norske transportbransjen.

 

 

 

debattenUavhengig av partitilhørighet føler vi oss trygge på at Moxnes og Rødt snakker arbeidsfolks sak når temaet i Stortinget dreier seg om sosial dumping.

Vi takker for et veldig hyggelig møte og håper partiet Rødt har utbytte av TLFs oppsummering av bransjens tilstand og løsningene TLF skisserer.

 

 

TLF er partipolitisk uavhengig og vi stiller selvsagt opp hos alle politikere som måtte ha interesse av å vite mer om livet på veien, og TLFs forslag til løsninger. Mye informasjon er også sendt representantene i Stortingets Transportkomite.

Til nå har vi møtt alle partier bortsett fra AP og KRF men vi tar gjerne imot invitasjon fra disse også.

 

Har du vurdert medlemskap i TLF?

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.