Mange har nok hørt at man har messet om transportkjøpers ansvar i tide og utide. I TLF har vi også hatt fokus på dette og forsøker alltid å lære av de beste.

 

Vi tror at nøkkelen til en bærekraftig norsk transportbransje ligger i at man får orden på regelverket og sanksjonsmulighetene samt å få ansvarliggjort transportkjøperne.

 

I TLF har vi gode folk rundt oss som både tipser oss og som lærer oss om regelverket og om hvordan regelverket forvaltes og kontrolleres.

Siden transportkjøperansvaret er en viktig del av løsningen på utfordringene i den norske transportbransjen ønsket vi å gå litt i dybden og lære mer om transportkjøperen.

Vi tok kontakt med en av de som må være landets fremste på fagfeltet. Einar Spurkeland, som har en fortid fra Schenker, NHO Transport og Logistikk og TØI for å nevne noen.

 

 

 

Einar Spurkeland er Cand.polit. og har jobbet over 16 år som kommunikasjonssjef i DB Schenker i Norge og 13 år i NHO-systemet. Han har også lang erfaring fra kunnskapsformidling og pressearbeid. De siste 14 årene har han også vært ekstern sensor ved OsloMet. Spurkeland har tidligere utgitt en rekke fagbøker med godstransport og logistikk som tema.

 

lærer av de beste
Her kan du lese mer om temaet sjåførmangel

Vi plukket Einar Spurkeland opp på Alexander Kiellandsplass i Oslo og nok en gang kunne vi kjenne på fordelene av å ha et kontor på hjul.

I mer enn to timer fikk vi et dypdykk inn i transportkjøpernes verden og vi lot oss imponere over kunnskapene og fortellerevnen.

Vi spurte og grov og fikk en grundig innføring i regelverket rundt bestilleransvar.

Vi vil takke Einar Spurkeland for at han tok seg tid til å møte oss. Nå kan vi mye mer om transportkjøperen og vi gleder oss til å lese bøkene vi fikk.

 

 

Tusen takk for bøkene og for at du delte av din tid med oss i TLF.

Dette var kjempespennende.

 

Bli med på laget du også. Det styrker kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.