TLF valgte å ta stilling i bompengedebatten fordi arbeidsfolk rammes hardt og usosialt med en urimelig «ekstra skatt». Men når vi dykker inn i bompengesystemets mer finurlige irrganger avslører vi litt forskjellig.

bompenger

En av transportbransjens mest fremtredende organisasjoner kjempet en lang kamp for å innføre obligatoriske bombrikker på kjøretøy over 3500 kg.

Motivasjonen skulle være å sørge for at utenlandske vogntog også betalte bompenger. Altså for å bedre konkurranseforholdene for medlemsbedriftene sine vil vi anta.

Man vant frem med kravet og dette ble innført uten at det har ført til endringer i forhold til den utenlandske tilstedeværelsen i den norske transportbransjen. Den øker jevnt og trutt.

 

 

 

Når vi nå leser om «omleggingen av takst og rabattsystemet for bompengeinnkreving» som innføres fra 2019 overraskes vi over et lite avsnitt i teksten.

Hvilke endringer innebærer det nye systemet?

«Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1.

Hovedformålet med dagens rabatt på 10 prosent for takstgruppe 2 er å gi insentiv til å bruke brikke. Med innføring av obligatorisk brikke for takstgruppe 2 falt hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort. Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2 i nytt takst og rabattsystem».

Altså: Med innføringen av obligatorisk bompengebrikke falt rabatten for tunge kjøretøy bort.

Hardangerbroen, en kostbar fornøyelse.

Med til historien hører det også at siden utenlandske aktører skal konkurrere på like vilkår, som det så fint heter, ja så kan man heller ikke tillate lokale rabattordninger for tunge kjøretøy i nettverket av bomstasjoner.

Dette høres ikke ut som en god løsning for tungtrafikken i Norge, men vi håper at vi har misforstått noe i denne saken. Om noen kan gi oss info som underbygger at det vi bringer på banen er feil blir vi glad.

 

For hvis det eneste vi oppnådde med innføring av obligatoriske bompengebrikker var å miste rabatten, ja da begynner det vel å ligne på en aldri så liten skandale.

TLF er ingen bileierorganisasjon, så vi må tro at det jobbes intenst i bileiernes organisasjoner med å sikre bileiernes rabattordninger også i fremtiden.
Det arbeidet vil TLF støtte opp om, for gode rammevilkår til bedriftene er avgjørende for trygge norske sjåførarbeidsplasser.

 

Ønsker du forandring og at snakk blir til handling.

Da melder du deg inn i TLF og bidrar til at vi blir sterk nok til å presse sjåførenes stemmer inn i debatten.

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder. Bli en TLF’er du også.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.