Et enstemmig styre i TLF har denne uken bestemt at vi også skal organisere turbussjåfører som jobber i private turbusselskap som ikke er knyttet til Bussbransjeavtalen (BBA).

 

Helt siden starten har vi fått spørsmål fra turbussjåfører om hvorfor ikke de kan få være med i TLF.

turbussjåførerÅ starte et forbund som TLF er arbeidskrevende og man har jobbet dag og natt fra starten av. Det var ikke rom for, eller kapasitet til, å utvide arbeidsfeltet med de midlene vi hadde til rådighet i starten.

Nå er TLF oppe og går og systemene knyttet til medlemsfordelene går på skinner.

Videre har vi bygget opp en god kompetanse både i TLF og sammen med samarbeidspartnere og ressurspersoner i bransjens fagmiljøer, og sitter i dag med spisskompetanse på saksfelt som kabotasje, sosial dumping og transportpolitiske spørsmål.

 

 

Foranledningen til turbuss satsingen er samtaler vi har hatt med både turbussjåfører og turbusselskaper den siste tiden som forteller at de sliter med mye av den samme problematikken som godstransporten, knyttet til kabotasje og sosial dumping. Lønns og arbeidstidsordningene er heller ikke veldig ulik det vi ser innenfor godstransporten.

turbussjåførDe vi har fått henvendelser fra har fulgt med på arbeidet TLF har gjort og savner at det blir satt fokus på turbussbransjens utfordringer knyttet til den enorme tilstedeværelsen av utenlandske turbusser i det norske markedet, og presset dette setter på lønns og arbeidstidsordningene for norske sjåfører.

Med turbussjåførene på laget får TLF ytterligere hevet kompetansen, forbundet blir sterkere og vi får ressurser til å belyse og granske enda mer enn nå. Samtidig får TLF flere sjåfører i ryggen og flere tariffbedrifter. Altså mer kjøttvekt.

Dette kommer både tur og godssjåførene til gode.

 

 

dagfinn evensen

 

Dagfinn Evensen er nestleder i TLF’s forbundsstyre og han ønsker turbussjåførene velkommen som medlemmer i TLF.

– Utvidelsen med implementering av turbuss skal ikke gå på bekostning av arbeidet og innsatsen som gjøres i godsbransjen.

Styret i TLF har kommet fram til at problematikken turbussbransjen og godsbransjen står ovenfor i forhold til presset fra utenlandske lavprisaktører er såpass like at vi ved å inkludere turbussjåførene vil kunne styrke TLF’s innflytelse politisk, knyttet til disse utfordringene, sier Evensen.

 

 

TLF’s turbussavtale er en helt ny tariffavtale tilpasset den aktuelle bransjen. Som for gods tilbys tariffavtalene som direkteavtaler og avtalene er uten AFP bilaget.
TLF skulle gjerne tilbudt tariffavtaler med AFP til dem som ønsker det både i gods og i turbussbransjen, men som en frivillig ordning. Foreløpig er ikke dette mulig fordi de etablerte organisasjonene i bransjen ikke ønsker frivillighet. De forlanger tvang.

Kontingenten for turbussjåførene blir den samme som for godssjåførene. Kr 400.- pr. måned. Dermed tilbyr TLF Norges laveste medlemskontingent også for turbussjåførene. Dette kombinert med konkurransedyktige medlemsfordeler og fagbevegelsens beste advokathjelpordning (Også privat), gjør TLF til det beste valget for turbussjåfører som ønsker å organisere seg.

 

turbuss

TLF bruker store ressurser på å være tilgjengelig for medlemmene.

Veien fra førerstolen til toppen i forbundet er kort. TLF bussen gjør oss synlig og tilgjengelig ute på veien der medlemmene våre er og vi har kontortid døgnet rundt.

Man vil alltid kunne nå en representant for TLF om uhellet skulle være ute.

Vi tar imot alle henvendelser fra klokken 0900 – 2100. Resten av døgnet er vi tilgjengelig og behandler akutte saker.

 

 

 

Vi vil med dette ønske turbussjåførene velkommen til TLF. Man kan melde seg inn ved å trykke på knappen under.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.

Ring Gunnar Nordvik: 469 16 310 for mere informasjon om TLF og hjelp med medlemsregistreringen.
Ring Svein Furøy: 970 83 383 For informasjon knyttet til tariffavtale og tarifftekniske spørsmål.