Transport og logistikkforbundet (TLF) er Norges nyeste fagforening. Nå under etablering etter massivt press fra ansatte i bransjen.

Transport og logistikkforbundet (TLF) er den eneste fagforening hvis formål utelukkende er å arbeide for interessene til arbeidstakerne i lastebilnæringen (lastebilsjåfører, truckførere og lageroperatører).
For godssjåførene og lagerarbeiderne har dette vært spesielt etterspurt, da yrkesgruppen har vært minoriteter i forbundene som har organisert dem. I Transport og Logistikkforbundet har vi ingenting imot bussjåfører. Tvert om.

Men bussjåførene kan ikke lenger være premissleverandør for strategitenkningen til de som driver med helt andre ting.

Det vil bli mange og store utfordringer i transportbransjen i årene som kommer. Derfor tror vi norske transportarbeidere er tjent med et forbund som er spesialisert på bransjen og som bruker alle sine ressurser målrettet mot vår bransje og bare den.

Transport og logistikkforbundet (TLF) er partipolitisk uavhengig fagforening og er ikke på noen måte tilknyttet noe politisk parti.