Det som var ment som en ny og moderne truckstop på Fugleåsen i Ski har den siste tiden mer og mer blitt seende ut som en internasjonal terminal. Til tross for at den ikke er inngjerdet og at der ikke er tollkontor, fungerer den i dag som en kombinasjon av hvileplass og terminal.

Det er Statens Vegvesen som står bak truckstoppen på Fugleåsen og hele plassen er kameraovervåket og man har eksternt vakthold, som også sørger for å gi parkeringsbøter til en uheldig stakkar som er tvunget til å måtte avholde pålagt hvile utenfor oppmerket plass.

TLF våger påstanden: Omfattende transportfusk foregår på eiendommer Statens Vegvesen disponerer. Ute på landeveien kjemper Statens Vegvesen sine utekontrollører en kamp for å avsløre transportfusk. Samtidig fungerer det samme vegvesenets hvileplasser som terminaler og arnested for ulovlig virksomhet.

Når vi besøkte Fugleåsen 14.01. 2020 var det stor aktivitet. Traller byttet trekkvogn og  vi talte 31 traller som var hensatt bare fra det danske firmaet Lauritzen Transport. To trekkvogner holdt på å koble seg til to av disse trallene som alle var termotraller.

Hvor var alle trekkvognene som har fraktet disse trallene til Fugleåsen? Hvilke traller henger bakpå disse trekkvognene nå?

 

Statens Vegvesen som har et betydelig kontrollansvar og sin egen krimenhet kan bare sette seg ned å se gjennom videoen fra den 14.01.2020 for å få bekreftet denne historien, som selvsagt fra TLF sin side er rapportert til nevnte krimenhet.

 

Noen vil kanskje tenke at Fugleåsen ikke er en terminal, for på en terminal finnes det jo gaffeltrucker.

Vel, vi kan melde om at det også på Fugleåsen finnes en gaffeltruck.
En gaffeltruck er ikke akkurat standardutstyr på en hvileplass.

Vi har også tidligere rapportert om omlasting på Fugleåsen.

Vi hadde med en journalist fra E24 som fikk dokumentert omlasting fra utenlandske vogntog til utenlandske distribusjons biler.

 

 

I følge EUs regelverk er det ikke rom for bytting av traller hverken når man kjører kabotasje, tredjelandskjøring eller når man kjører internasjonale transporter.

Norske transportører er taperne i dette spillet fordi man ikke kan konkurrere på pris med disse aktørene som betaler helt andre lønninger.

Vi er ikke kjent med at Statens Vegvesen fakturerer noen terminalavgift heller.

Er du en av de som trodde at terminaldriften på Fugleåsen er et spesielt tilfelle tar du feil. Akkurat det samme skjer for eksempel på Statens Vegvesen sin hvileplass ved Ormlia ved Nebbenes. Også denne er overvåket. Her fungerer sågar oppholdsrommet som transportkontor hvor fraktbrev fordeles.

At man kan bruke kontrollmyndighetenes egne video overvåkede hvileplasser til ulovlig terminaldrift er smått utrolig.

For snart ett år siden avslørte man en ulovlig terminal ved Kampenes i det som tidligere het Østfold, nå Viken. Som et resultat av aksjonen som fulgte forsvant den terminalen, for så å gjenoppstå like over grensen i Sverige.

Det som foregår på Statens Vegvesen sin Fugleåsen og Ormlia er akkurat det samme som foregikk på Kampenes.

 

Hele denne saken tegner et dystert bilde på hvor langt Norge er unna kontroll på den internasjonale transporten i landet vårt. Tiden går og norske lastebileiere og norske lastebilsjåfører er taperne i dette spillet.

Hvor lenge skal dette få fortsette?

 

Har DU vurdert å melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.