Tariffbedrift

Organisering og samhold

Mens de fleste områdene i et moderne samfunn er organisert og avtalefestet, er lastebilbransjen på mange måter unntaket. Og det er medvirkende til at bransjen som helhet taper for de andre bransjene. Vi må bli mange på begge sider av bordet, vi må kjempe for næringen og på den måten sikre arbeidsplasser.
TLF står for nytenking. Vi kan ikke lenger sitte rolig å se på en bransje som tappes for blod. Vi vil jobbe for at bileierne skal tjene penger igjen, slik at sjåførene får trygge jobber med gode betingelser. Selv om vi er en arbeidstakerorganisasjon tillater vi oss å se hele bildet.

Bedrifter som oppretter tariffavtale med TLF, får svært gode betingelser hos våre samarbeidspartnere og leverandører innen ulike områder.

Fordeler for tariffbedrifter

Bedrifter som inngår tariffavtale med TLF får gunstige tilbud på alt av pensjons og forsikringsprodukter hos vår samarbeidspartner Storebrand. Storebrand er markedsleder på pensjon gjennom bevisst satsing på kundetilfredshet.

 

Produktløsninger for tariffbedriftene:
Kollektiv tjenestepensjon, Innskuddspensjon OTP.
Storebrand Fordel: Fordelsprogram for alle ansatte i medlemsbedrifter med tjenestepensjon i Storebrand
Storebrand Pluss: Eget kundeprogram for bedriftsleder
Helseforsikring: Kollektiv behandlingsavtale for alle ansatte eller grupper av ansatte
Gruppelivsforsikring: Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet og/eller død For alle ansatte eller grupper av ansatte
Skadeforsikring: Bedriftsforsikring, en forsikring som dekker maskiner, varer, løsøre og inventar.

Alt om kjøre- og hviletid

Vi samarbeider med Fartskriver AS!  

TLF har valgt Fartskriver AS som sin samarbeidspartner på rådgivning innenfor kjøre- og hviletid, arbeidstid, samt korrekt bruk av fartsskriver.

Fartskriver AS leverer løsninger, produkter og kurs til transportbransjen. De er kjent for kunnskap, kvalitet og service og har utviklet Sjåførboka, «yrkessjåførens nye bestevenn», som vi nå tilbyr våre medlemmer.                                                                                                    Se forøvrig deres nye nettside fartskriver.no eller ring 23 37 84 00.

På bakgrunn av samarbeidet kan vi tilby våre tariffbedrifter fordeler:

For kurskalender og påmelding se fartskriver.no

Oppgi kodeord TLF ved påmelding til kurs på Fartskrivers nettside.

Agendaen for kurset er kjøre- og hviletid, Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport, samt korrekt bruk av VDO fartsskriver. Estimert tidsforbruk er ca. 3 timer.

Dette egner seg for både sjåfører og ledere!

Fartskriver AS tilbyr også rabatt på sine konsulenttjenester. Dette inkluderer bistand ved bedriftskontroll, oppfølging av regelverk og ruteplanlegging.

Her er de du treffer når du kontakter Fartskrivers salgsavdeling:

WiCan leverer økonomi- og datatjenester til små og mellomstore bedrifter. Tjenestene spesialtilpasses kundens behov og dekker alt fra fakturering, lønn, IT-løsninger, økonomisk administrativ programvare (ERP), driftstjenester, vedlikehold av servere til økonomisk rådgivning.

Som tariffbedrift med tariffavtale får dere vår fremforhandlede gode rabatter på tjenestene.

Kontakt oss for nærmere informasjon om tilbudet på: post@godsbil.no

trafikkskole

Vi ønsker å tilby medlemmene i Transport & Logistikkforbundet og arbeidsgiverne deres noen medlemsfordeler. Vi gir 10% rabatt på YSK etterutdanning og ADR kurs hos oss.

Vi gir 10% rabatt på øvrige kurs når disse tas enkeltvis og ikke inngår i en førerkortpakke.

Be om tilbud på opplæring hos oss og oppgi medlemskode: Transport & logistikkforbudet.

Informasjon om alle våre kurs og førerkortopplæring finner du på nettsiden vår:
www.asane-trafikkskole.no

Telefon 55 19 92 00.

Følg oss også på facebook: / asanetrafikkskole/

Åsane Trafikkskole tilbyr førerkortopplæring i alle førerkortklasser og utstrakt kursvirksomhet i tilknytting til dette. Vi er lokalisert i Arnatveitvegen 137 i Arna i Bergen kommune.

Bergen og Hordaland er hovedaktivitetsområdet vårt og der har vi vært en ledende aktør i markedet siden 1985. Vi skreddersyr også kurs etter kundens behov og tilbyr dette lokalt der kunden måtte ønske. Vi har erfarne trafikklærere og instruktører, som sikrer god og riktig opplæring. Vi legger vekt på godt samarbeid og involvering av foreldre og foresatte ved opplæring på liten bil (KL B).

Vi tilbyr også trafikalt grunnkurs, grunnkurs tunge klasser, førstehjelpskurs, ulykkesberedskapskurs og lastsikringskurs. Vi tilbyr yrkessjåførkurs (YSK) grunn- og etterutdanning for gods og persontransport. Kurs i farlig gods (ADR), truckkjøring, kranfører, stillasbygging, logistikk, varme arbeider, lift, anhuking, fallsikring og maskinkjøring.

Kriterier for å inneha TT merking

Man må ha en gyldig tariffavtale med TLF. Er man enbilseier må man leve etter de samme prinsippene som er omtalt under.

 En TT bedrift forplikter seg til å ikke benytte seg av transportører som driver sosial dumping.
 En TT bedrift deler gjerne overskuddslass med andre TT bedrifter når dette er mulig.
 En TT bedrift følger regelverket som transportørene er pålagt.
 En TT bedrift har en god dialog med sine ansatte.
 En TT bedrift lever opp til innholdet i hovedavtalen og tariffavtalen.

Les mer om tt-merking her: TT merking

Hva skal til?

Opprettelse av tariffavtale

Standard prosedyre for opprettelse er at de ansatte på en bedrift organiserer seg og velger en tillitsvalgt, kontakter sitt forbund, som så kontakter bedriften med krav om opprettelse av avtale. Vi tar direkte kontakt med den aktuelle bedrift for å høre om vilkårene for å opprette tariffavtale er til stede og om bedriften generelt har informasjon om forholdet, innvendinger mot kravet eller om det skal gjøres tilpasninger. Dersom så ikke er tilfellet vil avtalen gjøres gjeldende i bedriften fra det tidspunkt kravet er mottatt.

Tariffavtaler – vilkår og virkning

En tariffavtale er, kort og noe forenklet sagt, en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, om lønns- og arbeidsvilkår for en ubestemt krets av personer. Avtalen gir arbeidsgiver
og arbeidstaker rettigheter og plikter i tillegg til, eller i stedet for, det som er fastsatt i arbeidsmiljøloven og andre lover.

Hvilke konsekvenser har tariffbinding?

Dersom tariffavtale blir opprettet medfører dette både rettigheter og plikter for partene. Vi vil ikke her gi noen utførlig oversikt over alle konsekvenser ved tariffbinding. Kort sammenfattet så innebærer
opprettelse av tariffavtale at virksomheten og de ansatte plikter å innrette seg i tråd med tariffavtalens regler.
Dette innebærer blant annet at hvis lønnsnivået i en tariffbundet virksomhet ikke samsvarer med den aktuelle tariffavtalens lønnsbestemmelser må man justere lønningene, og dette med virkning fra virksomheten ble bundet av den aktuelle
tariffavtaleregulering. Tariffbinding i seg selv medfører imidlertid ikke at tidligere etablerte lokale avtaler automatisk bortfaller.

Reguleringen i tariffavtalen omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere som faller inn under den aktuelle tariffavtalens omfangsparagraf. Imidlertid er det bare de organiserte arbeidstakerne som gjennom sin fagforening er part i avtalen, og det er følgelig også bare disse som kan påberope seg et eventuelt brudd på avtalen.

Hvordan blir bedriften tariffbundet?

For at tariffavtale skal kunne bli opprettet er det et vilkår at noen av de ansatte ved virksomheten har organisert seg og at en av partene fremmer krav om at tariffavtale skal opprettes. At de ansatte er medlem i et
fagforbund, eller at virksomheten er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, er verken tilstrekkelig eller nødvendig for at avtale skal opprettes.