Tariffbedrift

Organisering og samhold

Mens de fleste områdene i et moderne samfunn er organisert og avtalefestet, er turbussvirksomheten og lastebilbransjen på mange måter unntakene. Og det er medvirkende til at bransjene samlet taper for de øvrige bransjene. Vi må bli mange på begge sider av bordet, vi må kjempe for næringen og på den måten sikre arbeidsplasser.
TLF står for nytenking. Vi kan ikke lenger sitte rolig å se på virksomheter som tappes for arbeidsplasser. Vi vil jobbe for at lastebilbileierne og turbusselskapene skal tjene penger igjen, slik at sjåførene og lageransatte får trygge jobber med gode betingelser.

Selv om vi er en arbeidstakerorganisasjon tillater vi oss å se hele bildet.

Bedrifter som oppretter tariffavtale med TLF, får svært gode betingelser hos våre samarbeidspartnere og leverandører innen ulike områder.

Fordeler for tariffbedrifter

Online Kreditt- og Markedsverktøy

Med Proff Forvalt kan Transport og Logistikkforbundets tariffbedrifter raskt finne ut hvem de ikke bør handle med. Et kjapt søk kan gi dem viktige opplysninger om bedriftene de handler med. De får raskt tilgang til blant annet kreditt- og regnskapsopplysninger, analyser, revisorkommentarer og styreberetninger. Dette betyr at risikoen for å gå på en økonomisk smell – for eksempel ved å levere varer til noen som ikke kan betale – reduseres betraktelig.

Tilgang til detaljerte regnskapsopplysninger gir redusert økonomisk risiko.

 • Oversiktlig presentasjon av alle norske foretak
 • Kredittvurdering av foretak
 • Hent ut lister på 1-2-3 med eksport til excel
 • Rapport på eget selskap ifbm. anbud
 • Regnskaps- og konkurrentanalyser
 • Roller og relasjoner i næringslivet
 • Overvåking/e-postvarsling ved endringer, etablering/konkurs, og nyhetssaker
 • Nettbutikk for dokumentasjon
  – årsregnskap, vedtekter, stiftelsesdokumenter o.s.v.
 • Eiendoms- og Aksjonærregisteret

Proff Forvalt – gir deg tilgang til raske og utdypende tilstands-sjekker.

TLF Fordelsavtale 5950,- p.a.

www.forvalt.no

For mere informasjon ta kontakt med:
Martin J. Hagen, 4551 0145

martin.hagen@forvalt.no

Bedrifter som inngår tariffavtale med TLF får gunstige tilbud på alt av pensjons og forsikringsprodukter hos vår samarbeidspartner Storebrand. Storebrand er markedsleder på pensjon gjennom bevisst satsing på kundetilfredshet.

 

Produktløsninger for tariffbedriftene:
Kollektiv tjenestepensjon, Innskuddspensjon OTP.
Storebrand Fordel: Fordelsprogram for alle ansatte i medlemsbedrifter med tjenestepensjon i Storebrand
Storebrand Pluss: Eget kundeprogram for bedriftsleder
Helseforsikring: Kollektiv behandlingsavtale for alle ansatte eller grupper av ansatte
Gruppelivsforsikring: Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet og/eller død For alle ansatte eller grupper av ansatte
Skadeforsikring: Bedriftsforsikring, en forsikring som dekker maskiner, varer, løsøre og inventar.

Vi samarbeider med Fartskriver AS!  

TLF har valgt Fartskriver AS som sin samarbeidspartner på rådgivning innenfor kjøre- og hviletid, arbeidstid, samt korrekt bruk av fartsskriver.

Fartskriver AS leverer løsninger, produkter og kurs til transportbransjen. Fartskriver har eget verksted som i tillegg til montering og kontroll av fartsskrivere, alkolås og ryggekamera – nå også tilbyr webasto, AC og ekstralys! De er kjent for kunnskap, kvalitet og service.

Våren 2022 starter de tungbilskole!

Se mer informasjon på: www.fartskriver.no eller  23 37 84 00

På bakgrunn av samarbeidet kan vi tilby våre tariffbedrifter fordeler:

 • Gode priser på oppfølging, arkivering og analyse av kjøre- og hviletidstadata
 • Bistand ved bedriftskontroll
 • Kjøre- og hviletidskurs
 • Yrkessjåførkompetansekurs, gods, person og samensatt. Fra sommer 2022 også grunnutdanning!
 • ADR
 • Flere kurs på forespørsel.

For kurskalender og påmelding se fartskriver.no

Fartskriver AS tilbyr også rabatt på sine konsulenttjenester. Dette inkluderer bistand ved bedriftskontroll, oppfølging av regelverk og ruteplanlegging.

Kontakt Fartskriver på 23 37 84 00 eller kundeservice@fartskriver.no

Kriterier for å inneha TT merking

Man må ha en gyldig tariffavtale med TLF. Er man enbilseier må man leve etter de samme prinsippene som er omtalt under.

 En TT bedrift forplikter seg til å ikke benytte seg av undertransportører som driver sosial dumping.
 En TT bedrift deler gjerne overskuddsturer med andre TT bedrifter når dette er mulig.
 En TT bedrift følger regelverket som transportørene er pålagt.
 En TT bedrift har en god dialog med sine ansatte.
 En TT bedrift lever opp til innholdet i hovedavtalen og tariffavtalen.

Les mer om tt-merking her: TT merking

Hva skal til?

Opprettelse av tariffavtale

Standard prosedyre for opprettelse er at de ansatte på en bedrift organiserer seg og velger en tillitsvalgt, kontakter sitt forbund, som så kontakter bedriften med krav om opprettelse av avtale. Vi tar direkte kontakt med den aktuelle bedrift for å høre om vilkårene for å opprette tariffavtale er til stede og om bedriften generelt har informasjon om forholdet, innvendinger mot kravet eller om det skal gjøres tilpasninger. Dersom så ikke er tilfellet vil avtalen gjøres gjeldende i bedriften fra det tidspunkt kravet er mottatt.

Tariffavtaler – vilkår og virkning

En tariffavtale er, kort og noe forenklet sagt, en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, om lønns- og arbeidsvilkår for en ubestemt krets av personer. Avtalen gir arbeidsgiver
og arbeidstaker rettigheter og plikter i tillegg til, eller i stedet for, det som er fastsatt i arbeidsmiljøloven og andre lover.

Hvilke konsekvenser har tariffbinding?

Dersom tariffavtale blir opprettet medfører dette både rettigheter og plikter for partene. Vi vil ikke her gi noen utførlig oversikt over alle konsekvenser ved tariffbinding. Kort sammenfattet så innebærer
opprettelse av tariffavtale at virksomheten og de ansatte plikter å innrette seg i tråd med tariffavtalens regler.
Dette innebærer blant annet at hvis lønnsnivået i en tariffbundet virksomhet ikke samsvarer med den aktuelle tariffavtalens lønnsbestemmelser må man justere lønningene, og dette med virkning fra virksomheten ble bundet av den aktuelle
tariffavtaleregulering. Tariffbinding i seg selv medfører imidlertid ikke at tidligere etablerte lokale avtaler automatisk bortfaller.

Reguleringen i tariffavtalen omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere som faller inn under den aktuelle tariffavtalens omfangsparagraf. Imidlertid er det bare de organiserte arbeidstakerne som gjennom sin fagforening er part i avtalen, og det er følgelig også bare disse som kan påberope seg et eventuelt brudd på avtalen.

Hvordan blir bedriften tariffbundet?

For at tariffavtale skal kunne bli opprettet er det et vilkår at noen av de ansatte ved virksomheten har organisert seg og at en av partene fremmer krav om at tariffavtale skal opprettes. At de ansatte er medlem i et
fagforbund, eller at virksomheten er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, er verken tilstrekkelig eller nødvendig for at avtale skal opprettes.