Tariffavtaler er et av våre viktigste verktøy i kampen for medlemmene og i løpet av kort  tid vil vi presentere vår første avtale. Et organisert arbeidsliv og gode tariffavtaler kan gi deg langt bedre lønns- og arbeidsvilkår, enn hva du ville klart å få til alene.

I en undersøkelse blant organiserte arbeidstakere, svarte over 70 prosent av at lønns- og arbeidsvilkår var den viktigste grunnen til at de ble organisert.

Lønns- og arbeidsvilkår reguleres gjennom lover og forskrifter, og gjennom tariffavtaler, lokale særavtaler og selve arbeidsavtalen.

Tariffavtaler er et viktig virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, og tariffavtaler bidrar til å gi ansatte større styrke i forhandlinger. Det er lettere å fremme krav om for eksempel 5000 mennesker står bak, enn om man er helt alene.

 

kreve lønnsøkning

Tariffavtale for bedre lønn

Derfor er tariffavtaler en del av hovedgrunnlaget for gode lønns- og arbeidsvilkår. Og den klart beste måten å oppnå dette på – å etablere et avtaleverk som fungerer godt og effektivt, er gjennom det organiserte arbeidslivet.

Det kan være flere grunner til at man ønsker og krever tariffavtale, men som oftest har det bakgrunn i at man ikke er fornøyd med egen lønn. Andre viktige grunner er generelt dårlige forhold på arbeidsplassen, misnøye med arbeidstid, usikker fremtid i jobben og vanskelige samarbeidsforhold.

 

 

 

 

Lettere for oss å hjelpe hvis du har tariffavtale

Transport & Logistikkforbundet får mange henvendelser fra medlemmer om lønn og arbeidstid. Ofte kommer dette fra medlemmer som arbeider i bedrifter uten tariffavtale, og i bedrifter hvor det heller ikke er inngått gode nok lokale avtaler.

Spørsmålene er av forskjellig karakter, men ofte dreier det seg om:

 • Om lønnsnivået i bedriften er rett
 • Om den enkelte får lønnen han eller hun skal ha
 • Betaling for skiftarbeid
 • Overtidsbetaling
 • Diett og reisekompensasjon

I de fleste tilfellene kan vi gi råd og løse problemene, men vi må nok og innrømme at det i noen tilfeller ikke vil være mulig å hjelpe – nettopp fordi det mangler en tariffavtale.

Veien frem til tariffavtale

Når man da vet hva utfordringen er, hvor skoen trykker, blir det ofte slik at man setter i gang et arbeid med å samle flest mulig av kollegene, verve flere medlemmer og velge tillitsvalgte og gjennom dette starte arbeidet med å få på plass tariffavtale.

Generelt er det slik at krav om tariffavtale kan rettes når man har mer enn 10 prosent av de som vil bli omfattet av avtalen som medlemmer. Det er selvfølgelig alltid lettere å få på plass avtale dess flere man klarer å få organisert i bedriften.

Men hva består egentlig en tariffavtale av?tariffavtaler

En tariffavtale består av to deler:

 1. Hovedavtalen: de grunnleggende kjørereglene
  Hovedavtalen har bestemmelser som er viktige for arbeidsforholdene og samarbeidet i bedriften, bestemmelser om retten til å kreve tariffavtaler, permittering, samarbeid, rett til innsyn i regnskaper og økonomiske forhold i bedriften som kan påvirke forholdene for de ansatte, samt tillitsvalgtes rettigheter. Alle disse elementene er viktige for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

     2.Overenskomsten: lønn, arbeidstid og kompensasjon
Den andre delen av tariffavtalen er overenskomsten, som regulerer lønns- og arbeidsvilkår som:

 • Regulering av minstelønn
 • Betaling for skiftarbeid
 • Betaling for overtid
 • Retten til lokale forhandlinger
 • Retten til 5 ukers ferie

 

Oddvar Mathiassen
Forbundsleder

Ikke bare arbeidstakerne tjener på tariffavtaler

Vår jobb er å sørge for at våre medlemmer til enhver tid har gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Gjennom de regulerte tariffavtalene får vi til et samspill som gjør at vi styrker forholdene for norsk transportnæring og som gir en lønnsutvikling for de ansatte basert på bedriftene og bransjens forutsetninger.

Et organisert arbeidsliv er til beste for både den enkelte ansatte og bedrift, og for samfunnet og arbeidslivet generelt.

 

 

 

 

Lurer du på noe om tariffavtaler?

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.