I dag signerte vi tariffavtale med Magnus Nistad AS (Nistad Transport), som driver med distribusjon og lagring av næringsmidler og øvrig gods. De satser bevisst på kvalitet, nærhet til kunden, fleksibilitet og framstår som et lokalt alternativ til de store samlasterne og speditørene.

Bedriften er et solid og seriøst familieeid aksjeselskap med sterk lokal forankring. I dag disponerer bedriften 32 egne biler og de har 40 ansatte sjåfører.

Les mer på www.nistadtransport.no

tariffavtaleTLF har blitt mottatt på beste måte av både sjåfører og av ledelsen i Nistad Transport og vi har latt oss imponere over den hyggelige atmosfæren som råder i bedriften. Dette har også gjenspeilet seg i forhandlingene som førte til avtalen.

For oss i TLF er det en stor dag i dag. Vi skal legge til rette for at tariffavtalen blir en ressurs for de ansatte og for ledelsen i bedriften.

I TLF tror vi at en organisert transportbransje er nøkkelen til å endre forholdene til noe bedre for både sjåfører og bileiere. En tariffavtale sikrer sjåførenes rettigheter og den gir spilleregler som styrker bileiernes konkurranseforhold og rammebetingelser.

 

Tillitsvalgt Jonny Øen

 

 

 

Vi tenker at et åpent og godt forhold med tillitsvalgte kan ta bort en del mistenksomhet begge veier, og gjøre at både ledelsen og de ansatte får en dypere forståelse for hva som rører seg i bedriften. Løsningen blir å snakke sammen og stille krav til hverandre – både ansatte og ledere har et felles ansvar for godt samarbeidsmiljø, arbeidsmiljø og endringsmiljø. For det er nettopp når det må skje endringer at godt samarbeid med fagforeninger kommer godt med. Skal bedriften spare penger, eller restruktureres, ja da vil en drøfting med tillitsvalgte kunne være avgjørende for den tilslutt valgte løsningen. Det er med andre ord ikke en kamp mellom to fiender, men en mulighet for involvering og belysning av flere sider, før en nødvendig beslutning skal fattes.

 

tariffavtaleTrenerlegenden Nils Arne Eggen utga i 1999 boken «Godfoten», med undertittelen «Samhandling – veien til suksess». Eggen vant seriegull på rekke og rad med Rosenborg og laget markerte seg i Europas gjeveste fotballturnering, Champions League.

Er det noen som et øyeblikk tror at halve laget satt på tribunen og geniforklarte spillerne på banen hva som skulle til for å vinne, for deretter å bli med de siste minuttene?

 

Er det én ting som er sikkert, så er det at samhandling krever innsats og ressurser fra alle impliserte – enten det er på fotballbanen eller i transportnæringen. Man kan ikke samhandle alene. Gjør man det bare delvis, eller fra tribunen, blir resultatet middelmådig.

Skal denne næringen overleve, trenger vi flere engasjerte godfot-tillitsvalgte som jobber for å sette utfordringene på dagsorden.

Vår konklusjon: Vi erkjenner at mange er redde for å organisere seg, og at det finnes mange historier om kyniske arbeidsgivere som ikke ønsker tariffavtale m.m., men det er ikke nødvendigvis alltid slik. Mange arbeidsgivere ser fordelen av godt samarbeide, og ser at det kan være en fordel for driften og bedriften.

Spesielt med tanke på oppføring i vårt nye seriøsitetsregister www.velgtransport.no som vi kommer tilbake til i en egen sak.

Så vårt beste råd er: Meld dere inn, engasjer dere, kjenn deres rettigheter, og inngå positivt samarbeid med ledelsen. Så kan store ting skje 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.