I TLF er vi stolt og glad for at de ansatte i Vest Trafikksikring AS valgte oss til sitt forbund. Nå er tillitsvalgte på plass og tariffavtalen signert.

tariffavtale
Tomine Haugland og Maryann Eriksen

 

Både de ansatte og TLF er fornøyd med at det er inngått tariffavtale med Vest Trafikksikring. Godt samarbeid viser at når man står sammen og organiserer seg oppnår man forandring.

En tariffavtale virker kanskje ikke like viktig når alt fungerer godt, men likeverdige lønns- og arbeidsvilkår sikres best gjennom tariffavtaler.

De ansatte sikres regulerte lønnsbetingelser, forutsigbare arbeidsforhold og bedre pensjonsordning.

I Vest Trafikksikring har de om lag 70 ansatte, og tre stikkord vi sitter igjen med etter å ha blitt litt kjent, må være refleks, hjelm og godt humør.

 

 

Hvorfor TLF?

Hanne Thunes er hovedtillitsvalgt i  Vest Trafikksikring og sier:

tariffavtale
Tillitsvalgt, Hanne Thunes

«Vi vurderte forskjellige fagforbund, og vi hadde flere på besøk. Noe av det som gjorde at valget falt på TLF, var at vi følte at de hadde den medlemsmassen vi passer best inn i.

TLF har gode kunnskaper om trafikk og samferdsel og det er et forbund vi føler oss sett og hørt i.

At TLF er å se ute på veien er bra og de formidler budskapet sitt på en måte som er lett å forstå.

I TLF er veien kort for å få hjelp og støtte og de er lett å få tak i.

 

 

 

 

-Vi er glad for at tariffavtalen er på plass og selv om lærekurven er bratt, ser jeg at tariffavtalen er et godt verktøy for å ivareta våre rettigheter og skape et godt samarbeidsklima med bedriftens ledelse.
-Vi er veldig fornøyde med at vi har lykkes i å få på plass en tariffavtale tilpasset oss trafikkdirigenter. Nå ser vi frem til å starte arbeidet med en lokal særavtale, sier de tillitsvalgte Hanne Thunes og Mickaela Pettersson (som ikke var tilstede når bildene ble tatt).

Hva med ledelsen i bedriften?

Tore Thunestvedt er daglig leder i Vest Trafikksikring AS. Hva tenker han om at han nå er daglig leder i en tariffbedrift?

tariffavtale
Daglig leder, Tore Thunestvedt

Jeg var litt skeptisk i starten, for hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke hatt helt sansen for fagbevegelsen, men TLF var noe helt annet enn det jeg har forbundet med fagbevegelsen tidligere.

Jeg har opplevd TLF som interessert i hele bedriften. Selv om de organiserer våre ansatte, gir de også oss i ledelsen god informasjon og vi opplever at tariffavtalen vil bli et godt verktøy som vil gi oss enda bedre struktur i personalpolitikken, i lønns og arbeidstidsordningene og i dialogen med våre ansatte.

Jeg vil takke TLF for flott samarbeid som har ledet fram til vår tariffavtale og vi, (hele bedriften) gleder oss til videre samarbeid.

 

 

 

Vi i TLF gratulerer med tariffavtale og ordna forhold til Vest Trafikksikring!

 

Vår konklusjon: Vi erkjenner at mange er redde for å organisere seg, og at det finnes mange historier om kyniske arbeidsgivere som ikke ønsker tariffavtale m.m. Men det er ikke nødvendigvis alltid slik. Mange arbeidsgivere ser fordelen av godt samarbeide, og ser at det kan være en fordel for bedriften.

 

Så vårt beste råd er:

Meld dere inn, engasjer dere,

kjenn deres rettigheter, og inngå positivt samarbeid med ledelsen. Så kan store ting skje 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.