I økende grad mottar vi henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte angående ulovlige lønnstrekk. Disse tilfellene omfatter situasjoner der ansatte enten ikke mottar den lønnen de har krav på, eller at lønnen blir ulovlig trukket ved ulike endringer i f.eks. timelister.