Når regjeringen «for vanlige» folk presterer å utsette utbyggingen av «K5» på strekningen mellom Bergen og Voss i sitt forslag til statsbudsjett, går det en kule varmt for folk som Willy Padøy og hans likesinnede.