Forbundsstyret Transport & Logistikkforbundet

Forbundsstyret er Transport og Logistikkforbundets øverste myndighet mellom landsmøtene
og består av 5 medlemmer som velges for landsmøteperioden. Frem til første Landsmøte er dette et interimsstyre bestående av erfarne tillitsvalgte fra ulike virksomheter som har sagt seg villig til å lede forbundet i en spennende tid.

Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet, og representerer og forplikter dette i alle forhold. Det leder forbundet etter vedtekter og i samsvar med de beslutninger som fattes av landsmøtet.

Forbundsleder Ramona Lind       ramona@godsbil.no

For aller første gang ser man en kvinnelig forbundsleder i en av transportbransjens arbeidstakerorganisasjoner. Ramona har vært styremedlem i TLF siden 2020, har utmerket seg med både kunnskap og innsikt og var et soleklart valg når tidligere forbundsleder Dagfinn Evensen signaliserte at tiden var moden for at yngre krefter overtar ledervervet. Ramona sitter på massevis av kunnskap og erfaring som helt sikkert vil bidra til å styrke TLF som organisasjon.

Nestleder Jonny Øen       jonny@godsbil.no

Jonny er sjåfør hos Nistad Transport. Han har en lang og allsidig transporterfaring og er TLFs tillitsvalgte hos Nistad transport. Han har tidligere vært tillitsvalgt for YTF hos Firda Billag.
Jonny er engasjert og har stor interesse for bransjen.

Styremedlem Odd Reidar Grøneng     odd.reidar@godsbil.no

Odd Reidar er daglig leder i Transportkompetanse Nord AS. Har lang erfaring knyttet til undervisning i transport og yrkessjåførfaget bant annet som tidligere faglærer og fagkoordinator på Alta videregående skole. Han har også vært engasjert i opplæringskontoret for transport og logistikkfag i Finnmark. Odd Reidar har sjåførerfaring tilbake til 2003. Han kjører fortsatt så ofte som han kan.

Styremedlem Mirielle Renate Myrvang       mirielle@godsbil.no

Mirielle jobber som sjåfør hos Lerstadgrind Transport AS i Leksvik. Hun har vært sjåfør i 11 år. Mirielle har tidligere ikke hatt verv eller drevet med organisasjonsarbeid, men hun er positiv, engasjert og hun brenner for transportbransjen. I TLF er vi glad for at vi fikk henne med på laget.

Styremedlem Stig Fjeldstad       stig@godsbil.no

Stig har lang bransjeerfaring hovedsakelig som bileier, men også som ansatt. Stig satt i Logistikkstyret i YTF og var med på etableringen av TLF. Han er kanskje mest kjent som grunnleggeren av Sjåførenes Krav.