Styret

Forbundsstyret Transport & Logistikkforbundet

Forbundsstyret er Transport og Logistikkforbundets øverste myndighet mellom landsmøtene
og består av 5 medlemmer som velges for landsmøteperioden. Frem til første Landsmøte er dette et interimsstyre bestående av erfarne tillitsvalgte fra ulike virksomheter som har sagt seg villig til å lede forbundet i en spennende tid.

Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet, og representerer og forplikter dette i alle forhold. Det leder forbundet etter vedtekter og i samsvar med de beslutninger som fattes av landsmøtet.

Forbundsleder Dagfinn Evensen       dagfinn@godsbil.no

Dagfinn har vært sjåfør siden 1975. Han har en allsidig transporterfaring som også innbefatter kontinentkjøring i «gullalderen». Siden 2005 har han kjørt tankbil og kjører i dag for Litra Gass.
Dagfinn har lang og bred organisasjonserfaring. Han har sittet i NTFs bransjeråd i to perioder og han har vært med i tre sentrale lønnsoppgjør hos Riksmekleren. Dagfinn har hatt utallige tillitsverv og har også vært verneombud.

Nestleder Jonny Øen       jonny@godsbil.no

Jonny er sjåfør hos Nistad Transport. Han har en lang og allsidig transporterfaring og er TLFs tillitsvalgte hos Nistad transport. Han har tidligere vært tillitsvalgt for YTF hos Firda Billag.
Jonny er engasjert og har stor interesse for bransjen.

Styremedlem Odd Reidar Grøneng     odd.reidar@godsbil.no

Odd Reidar er daglig leder i Transportkompetanse Nord AS. Har lang erfaring knyttet til undervisning i transport og yrkessjåførfaget bant annet som tidligere faglærer og fagkoordinator på Alta videregående skole. Han har også vært engasjert i opplæringskontoret for transport og logistikkfag i Finnmark. Odd Reidar har sjåførerfaring tilbake til 2003. Han kjører fortsatt så ofte som han kan.

Styremedlem Mirielle Renate Myrvang       mirielle@godsbil.no

Mirielle jobber som sjåfør hos Lerstadgrind Transport AS i Leksvik. Hun har vært sjåfør i 11 år. Mirielle har tidligere ikke hatt verv eller drevet med organisasjonsarbeid, men hun er positiv, engasjert og hun brenner for transportbransjen. I TLF er vi glad for at vi fikk henne med på laget.

Styremedlem Ramona Lind       ramona@godsbil.no

I TLF har vi allerede blitt litt kjent med Ramona Lind takket være et fint samarbeid det siste året hvor vi har utvekslet både kunnskap og erfaringer knyttet til transportpolitikk og trafikksikkerhet. Ramona sitter på massevis av kunnskap og erfaring som helt sikkert vil bidra til å styrke TLF som organisasjon. Vi ser frem til å fortsette vårt transportpolitiske arbeid og vi har med Ramona på laget styrket fokuset på trafikksikkerhet betydelig.