Styret

Forbundsstyret Transport & Logistikkforbundet

Forbundsstyret er Transport og Logistikkforbundets øverste myndighet mellom landsmøtene
og består av 5 medlemmer som velges for landsmøteperioden. Frem til første Landsmøte er dette et interimsstyre bestående av erfarne tillitsvalgte fra ulike virksomheter som har sagt seg villig til å lede forbundet i en spennende tid.

Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet, og representerer og forplikter dette i alle forhold. Det leder forbundet etter vedtekter og i samsvar med de beslutninger som fattes av landsmøtet.

Forbundsleder Dagfinn Evensen  dagfinn@godsbil.no

Dagfinn har vært sjåfør siden 1975. Han har en allsidig transporterfaring som også innbefatter kontinentkjøring i «gullalderen». Siden 2005 har han kjørt tankbil og kjører i dag for Litra Gass.
Dagfinn har lang og bred organisasjonserfaring. Han har sittet i NTFs bransjeråd i to perioder og han har vært med i tre sentrale lønnsoppgjør hos Riksmekleren. Dagfinn har hatt utallige tillitsverv og har også vært verneombud.

Nestleder Jonny Øen jonny@godsbil.no

Jonny er sjåfør hos Nistad Transport. Han har en lang og allsidig transporterfaring og er TLFs tillitsvalgte hos Nistad transport. Han har tidligere vært tillitsvalgt for YTF hos Firda Billag.
Jonny er engasjert og har stor interesse for bransjen.

Styremedlem Odd Reidar Grøneng odd.reidar@godsbil.no

Jobber som trafikklærer/fagkoordinator ved yrkessjåførlinjen på Alta videregående skole. Han er også engasjert i opplæringskontoret for transport og logistikkfag i Finnmark.
Odd Reidar har sjåførerfaring tilbake til 2003. Han kjører fortsatt så ofte som han kan.

Styremedlem Mirielle Renate Myrvang mirielle@godsbil.no

Mirielle jobber som sjåfør hos Lerstadgrind Transport AS i Leksvik. Hun har vært sjåfør i 11 år. Mirielle har tidligere ikke hatt verv eller drevet med organisasjonsarbeid, men hun er positiv, engasjert og hun brenner for transportbransjen. I TLF er vi glad for at vi fikk henne med på laget.