Transport & Logistikkforbundet har denne helgen avholdt forbundets første styremøte om bord på Color magic. Vi har fått et samstemt styre som har ambisjoner om å jobbe strategisk for å heve anerkjennelsen for faget vårt. Vi jobbet mye med handlingsplanen, og lover at dere trygt kan begynne å glede dere til en spennende fortsettelse.

Alt har gått kjempefint og målsettingen om et medlemsstyrt forbund for lastebilfolket er blitt en realitet.

Vi som startet TLF har latt oss imponere over entusiasmen, kreativiteten og ikke minst kjemien i det nye forbundsstyret.

Vi tok en liten prat med de nye styremedlemmene for å høre litt om hvordan de har opplevd sitt første møte med et samlet styre og administrasjon i TLF.

Her er svarene vi fikk:

Oddvar Mathiassen, tippbilsjåfør, Forbundsleder.

oddvar

Denne helgen har TLF nådd en ny og viktig milepæl. Forbundsstyret er oppe og går og jeg som forbundsleder kunne ikke fått et flottere styre å jobbe med. God geografisk spredning blant styremedlemmene og en allsidig og god bransjekunnskap lover godt for tiden som kommer. En av de viktigste jobbene i tiden som kommer blir å få TLF til å vokse slik at vi blir enda sterkere.
Jeg vil gi honnør til administrasjonen i TLF med Svein Furøy i spissen for det gode forarbeidet som gjorde både møtene vi hadde om bord på Color Magic og ikke minst vårt første styremøte både innholdsrikt, lærerikt og effektivt. Sammen har vi en kjemi og et kunnskapsnivå som vil føre til at TLF blir å regne med i årene som kommer. Vi har fått lagt gode strategier og en viktig og riktig handlingsplan.

Transport og logistikkforbundet handler om samhold, kameratskap og nytenking. Dette forankret med forbundets medlemsfordeler og fordelene til tariffbedriftene stiller oss i en særstilling i transport-Norge.

Jeg vil benytte anledningen til å fremheve den jobben Svein Furøy, Stig Fjeldstad og Gunnar Nordvik har gjort i etableringsfasen. De har gitt oss en solid grunnmur og de har satset tøft. Når de nå overlater ansvaret til meg og resten av styret er Transport og logistikkforbundet blitt den medlemsstyrte organisasjonen den var planlagt å bli.
Alle tre fortsetter i organisasjonen med administrative roller og vi kommer nok til å høre fra dem også i tiden som kommer, akkurat som før.
Til slutt vil jeg takke for tilliten og jeg vil gjøre mitt beste som forbundsleder slik at forbundet får en god faglig utvikling og at vi vokser oss større og sterkere som organisasjon.

 

Medlemskontingenten reduseres

 

Dagfinn Evensen, Tankbilsjåfør, Nestlederdagfinn evensen

Jeg har hatt en veldig interessant helg sammen med ledelsen og styret i Transport & Logistikkforbundet. Jeg lar meg imponere over styrets sammensetning og hvor solid forbundet har blitt på den korte tiden de har vært i virke. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som styrets nestleder sammen med denne fine gjengen.
Nå gjelder det å øke medlemsmassen slik at vår stemme blir tydeligere transportpolitisk. En øket organisasjonsgrad og tariffdekning er et viktig mål å jobbe mot for å styrke transportbransjen.
For meg har dette vært en helg som virkelig har gitt meg inspirasjon og jeg er glad for at jeg får være en del av TLFs første styre.

 

Jonny Øen, Langtransportsjåfør, Styremedlem.

jonny øen

 

Dette har vært en kjekk helg sammen med gode kolleger. Styret og ledelsen i TLF har jobbet godt og vi har produsert en super handlingsplan. Vi må få slutt på den sosiale dumpingen og TLFs transportregister er et veldig bra verktøy for å skaffe oversikt over den internasjonale transporten i Norge. Hvem er de og hva gjør de på Norske veier? Registeret vil kunne gi oversikt og for kontrolletatene vil det være et veldig godt verktøy. Møtene vi har hatt har vært lærerike og spennende og når man kombinerer dette med en utrolig hyggelig gjeng blir det ikke bedre.

 

 

 

Mirielle Renate Myrvang, Langtransportsjåfør, Styremedlem.mirielle

For meg er styrearbeid helt nytt og jeg var veldig spent før jeg reiste hjemmefra. Jeg har hatt en veldig lærerik helg sammen med styret og ledelsen i TLF. Vi har hatt mange hyggelige debatter og hele tiden har stemningen vært god. For meg er forbundets satsing på rettsikkerhet for sjåførene veldig viktig, både når det gjelder førerkortbeslag og yrkesskade. Videre lot jeg meg imponere over TLFs medlemsfordeler og det at vi også har gode medlemsfordeler til tariffbedriften bør bli en slager.
Jeg gleder meg til å fortsette styrearbeidet og håper sjåførene støtter opp og melder seg inn slik at TLF blir en stor og sterk organisasjon for en yrkesgruppe som alt for lenge har vært glemt.

 

Les mer om styrets handlingsplan her

 

Odd Reidar Grøneng, Faglærer yrkessjåførutdanningen, Styremedlem.

odd reidarJeg har virkelig hygget meg sammen med folkene i TLF. Det nye styret har en veldig fin kjemi og jeg tror veldig på at TLF skal bli det soleklare førstevalget når transportfolk skal organisere seg. Siden jeg jobber med sjåførutdanning liker jeg veldig godt at TLF har fokus på både rekruttering til bransjen og innholdet i utdanningen, da særlig i forhold til etterutdanningen. At TLF etterspør flere studieplasser for yrkessjåførlinjene er viktig og bra.
For meg har dette vært en lærerik helg sammen med hyggelige folk med mye kunnskap. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen og håper sjåførene støtter opp om det viktige og gode arbeidet forbundet gjør for sjåførene.

 

 

Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.