I dag tidlig klokken 04.00 fikk vi melding fra Statens Vegvesens krimenhet om at det var igangsatt en aksjon mot «terminaldriften» på Kampenes. Flere kontrolletater var med på aksjonen. Klokken 09.00 fikk vi ny oppdatering.

Tre vogntog var stoppet og tatt for ulovlig kabotasje.

Man har også aksjonert mot lokalene hvor det stod oppbevart trucker og hvor det var tilrettelagt med sovemuligheter.

Nå er hele stedet stengt av og det er satt en stopper for driften.

Noen husker sikkert saken TLF la ut fra Kampenes hvor ett polsk modulvogntog ble til fire.  (sak fra august 2018)

Vi hadde fått flere tips om at det foregikk tvilsom transportvirksomhet på kampenes og vi bestemte oss for å sjekke ut hva som egentlig foregikk på stedet og kjørte ut dit og parkerte TLF bussen strategisk, slik at vi hadde god oversikt over plassen.

Vi rigget oss til med fotoutstyr og lagde logg. Så var det bare å vente. Vi byttet på å sove og det var alltid en som var våken i bussen.

På denne måten fikk vi dokumentert over nesten to døgn alle bevegelsene på plassen. Det vi ble vitne til var en ganske så omfattende virksomhet. Polske modulvogntog kom inn og lasten ble fordelt på andre traller som stod klar på plassen. Også disse polske. Senere, gjerne sent på natten kom polske trekkvogner og hentet trallene som var blitt lastet. Vi fikk tatt bilder av både kjøretøy, traller og registreringsnummer.

Vi meldte fra om det vi observerte, men Statens Vegvesen hadde ikke mulighet til å rykke ut tidlig en søndags morgen.

Lite skjedde i ukene som fulgte og vi reiste ut igjen til Kampenes for en ny natt. Aktivitetsnivået var det samme.

Denne gangen sendte vi inn bekymringsmelding til Statens Vegvesens Krimenhet. (sak fra oktober 2018)

Ikke lenge etter at vi hadde vært på Kampenes andre gangen, ble vi kontaktet av krimenheten. De ville se nærmere på saken og ba om mer informasjon.

TLF sendte over et stort antall bilder av arbeidet som vi hadde observert og vår teori på hva som foregikk på plassen. Vi sendte også avgårde bilder av alle registreringsnumrene på trekkvogner og traller som hadde vært i aktivitet.

 

 

Så gikk krimenheten i gang med en bred utredning som også innbefattet egne undersøkelser.

Under hele prosessen har krimenheten holdt oss oppdatert og vi må si at vi er imponert over kommunikasjonen og samarbeidet underveis i saken.

Vi ble også invitert innom til hovedkontoret i Tønsberg.

 

 

krimenhetenI TLF er vi glad for at saken har gitt resultater.

Krimenheten kommer selv til å publisere saken i morgen. Da får vi alle vite mer detaljer om omfanget og sikkert litt om hva som skjer videre i saken.

Det er enighet mellom krimenheten og TLF om at vi publiserer denne saken i dag.

 

 

krimenheten

 

 

Sitter du på opplysninger som Statens Vegvesens krimenhet bør vite noe om, kan du kontakte dem på krimtips@vegvesen.no

 

Du kan også kontakte TLF så bringer vi saken videre. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og vi har alle taushetsplikt.

 

 

Som sjåfør kan du fortsatt sitte med hendene i fanget og håpe på at de som har vært tilskuere til utviklingen i bransjen plutselig kommer opp med et mirakel.

Eller du kan melde deg inn i TLF og støtte oss i kampen med å belyse hva som egentlig foregår, hva som svikter og hvorfor.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.