Vi i TLF ønsker alle våre medlemmer og lesere en riktig god sommer og en fin ferie.
For oss blir det forhåpentligvis også en rolig periode nå, men vi er selvsagt på plass for medlemmene våre i hele sommer, dog med litt redusert kapasitet.

Tiden benyttes også til planlegging av høstens aktiviteter som blant annet omfatter oppfølging av flere spennende prosjekter og møter med flere bedrifter som er aktuell for tariffavtale med TLF.

 

stort pengekravDe viktigste sakene vi jobber med er fortsatt de sakene man ikke hører så mye om, sakene hvor vi bistår medlemmene våre.
Noen av gjengangerne er manglende utbetaling av lønn og feriepenger, manglende oppgjør ved oppsigelse, usaklig oppsigelse og konflikter knyttet til sykemeldinger.

Heldigvis er regelverket relativt oversiktlig i disse kategoriene og sakene løser seg stort sett greit.

 

 

Dessverre opplever vi fortsatt at førerkortbeslag alt for ofte blir et tema. Noe er veldig galt knyttet til praksisen rundt såkalte ‘rutinemessige beslag’. Bare i løpet av dette halvåret har vi behandlet 6 førerkortbeslag der samtlige fremstår som svært urimelige.

førerkortbeslagVi har tapt en sak, fått redusert beslagstiden i tre saker og fått tilbake førerkortet i to saker. I disse sakene taper fornuften mot jussen. Derfor jobber vi med et prosjekt som skal belyse problematikken i dagens praksis.

Vi sitter på dokumentasjon som viser klare svakheter med praksisen rundt førerkortbeslag og vi ser at tilfeldigheter, altså flaks eller uflaks, kan være avgjørende for om en lastebilsjåfør fradømmes retten til å jobbe.

Transport og Logistikkforbundet har tydeligvis satt yrkessjåførenes rettigheter på dagsordenen i Norge og ingen kan vel ha unngått å legge merke til at ‘noen’ omsider har våknet av dvalen og økt aktivitetsnivået flere hakk.

Denne våren har vært spesiell på mange måter for TLF. Vi har fått satt viktige saker på dagsorden og i dag er flere av disse saker som det er bred enighet om i bransjen. Det vi har hatt mest fokus på er likevel transportregisteret som omsider Stortinget vedtok å pålegge Regjeringen å utrede.

Døgnhvileplasser er et kjempeproblem for bransjen.

To av de mest hyppige henvendelsene vi får inn til oss i TLF handler om vanskelighetene knyttet til fremkommelighet og å finne en egnet hvileplass for å avholde lovpålagt døgnhvile. Etter 20:00 på kvelden er det nesten ikke mulig å finne et egnet sted å stoppe mange steder i landet.

Vi i TLF er ikke ukjent med problemet og vi er selv også ofte å finne på en av landets hvileplasser.

I TLF har vi de siste ukene brukt mye tid på å kartlegge fremkommeligheten på veinettet vårt på kveldstid og tilgjengeligheten på hvileplasser. For oss er det lett å konkludere med de samme bekymringene som sjåførene gjør oss oppmerksom på.

Vei/tunnelarbeid gjør det umulig å planlegge tidsbruken på turen. I tillegg medfører sommertrafikken ekstra ventetid på fergestrekningene. Mangel på, og fulle hvileplasser gjør det vanskelig å finne egnet hvileplass til døgnhvile på kveldstid.

Det er myndighetenes ansvar å legge til rette for at man skal kunne finne seg en døgnhvileplass og det er myndighetene som administrerer vegvedlikeholdet langs veiene våre.

 

Her er noen av høydepunktene for TLF, første halvår 2020. Trykk på linkene for å lese mer om de forskjellige sakene.

 

TLF- høsten blir spennende.

Vi kommer til å fortsette å belyse hvordan transportbransjen ser ut på grasrota,

vi kommer fortsatt til å presse politisk for å få tatt i bruk lovene og reglene knyttet til internasjonal transport,

vi skal fremforhandle flere tariffavtaler og vi skal være synlig ute på veien.

TLF bussen vil bli å finne i østlandsområdet i starten på august, men vil etter hvert bevege oss rundt i hele landet.

 

 

Vi ser frem til en spennende og aktiv høst, men før den tid håper vi alle får en flott sommer og en avslappende ferie.

 

 

Vi skal nemlig fortsette med å være TLF. Vi skal fortsette å være nysgjerrig og vi skal fortsette å stille spørsmål, også de ubehagelige.

Men aller viktigst er medlemmene våre. De skal alltid ha den beste oppfølgingen og den beste hjelpen.

For det er medlemmene som er TLF!

God sommer!

 

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.