I TLF tror vi det er helt avgjørende å ta tak i årsakene til det som gjør sosial dumping og organisert transportkriminalitet mulig. Bare slik blir vi kvitt konsekvensene.

 

transportkriminalitetHvorfor klarer man ikke å stoppe transportkriminaliteten og den sosiale dumpingen i transportbransjen?

Kanskje var det dette de lurte på i regjeringen når de inviterte aktørene i bransjen til å komme med innspill til en ny handlingsplan mot den sosiale dumpingen i bransjen.

I TLFs forslag til handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, har vi lagt vekt på to ting.

De foreslåtte tiltakene må være realistiske og de må være målrettet.

Når vi ser tilbake på kampen mot sosial dumping og ulovligheter i transportbransjen de siste ti årene, har det ikke manglet på forslag fra bransjens organisasjoner. Slik vi ser det i TLF er alle forslagene kanskje en del av problemet, fordi de aller fleste forslagene retter seg mot konsekvensene av den sosiale dumpingen.

Historien har vist oss at denne politikken ikke fører fram og den har vist at årene går og går, uten at man har klart å bedre rammevilkårene for norske transportbedrifter. Resultatet er hardt pressede bedrifter, hardt pressede sjåfører som langt på vei er gjort lovløs og et rekrutteringsproblem som kan velte næringen, slik vi kjenner den.

Trykk på bildet for å lese

 

Innspill til handlingsplan.

I vårt svar til Samferdselsdepartementet har vi lagt vekt på forslag som langt på vei bygger på mulighetene som ligger i eksisterende regelverk, fordi vi trenger handling. Ikke lange utredninger.

 

TLFs forslag til handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren kan du lese i sin helhet her:

 

– eller ved å trykke på bildet.

 

 

 

 

Er du ikke medlem? Det kan du enkelt gjøre noe med.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.