Skandalen i Bring viser oss hvor ille det står til i den norske transportbransjen. En ting er at vi ikke bruker regelverket vi har. En annen ting er at myndighetene ikke aner hva som foregår. På tross av dette tar de ikke grep.

bring skandalen
Faksimile: Lastebil.no

NLF har med stor festivitas kommet på banen i Bring saken. Selv om de ikke har noe nytt å fortelle skal de ha ros for at de går såpass hardt ut mot en medlemsbedrift.

Spørsmålet er om de ikke kunne gjort det før?

De fleste som følger med i bransjen har visst om denne problemstillingen i mange år og vi velger å tro at dette også gjelder NLF.

Så hvorfor ga de ikke en kraftig beskjed tidligere?

 

 

De som derimot skal føle mest på skammen over det som foregår i Bring er LO forbundene NTF og Postkom, samt YS forbundet YTF.

Disse tre forbundene har tariffavtaler med Bring. Bring er kanskje den bedriften som er best organisert i transportbransjen.

Dette betyr at de har tillitsvalgte strategisk plassert i hele Bring systemet, også som ansattrepresentanter i Posten/Bring sitt styre.

skandalen i bring
Foto: BBC

Hvordan kan disse forbundene ha unngått å få med seg at sjåførene i Bring Trucking jobber under forhold som ikke er forenlig med norsk lovverk?

Fagbevegelsens tafatthet er nettopp en av grunnene til at vi har en Bring skandale i dag. De har også en stor del av ansvaret for at forholdene i transportnæringen er som i dag.

De satte aldri foten ned, selv om de i mange år har sett hvor det bærer med norske sjåførarbeidsplasser.

 

 

 

Selv om den negative lønnsutviklingen i transportbransjen er unik i norsk målestokk var ikke sjåførenes lønns og arbeidsvilkår nevnt med ett eneste ord i siste lønnsoppgjør.
Likevel betaler ca 5000 lastebilsjåfører kontingent til disse organisasjonene.

Fagbevegelsen har som vi har vist i en tidligere artikkel  sittet med flakkende blikk og lurt på hvem som skal ta tak i Bring skandalen. Det må vi jo kunne kalle en fagforeningsskandale.
Politikerne er gode å skylde på, og stadig vekk hører vi at politikerne har skylden.
Er det egentlig slik?

Hvilke krav og løsninger krever fagbevegelsen av politikerne? I TLF vet vi ikke for debatten foregår på arenaer som vi ikke inviteres til. Men vet folk hvilke strategier YTF og NTF har i forhold til sosial dumping?

Bring har all grunn til å stille seg i skammekroken. De har på en kynisk måte benyttet seg av billig arbeidskraft fra fattige land for å vinne markedsandeler i Skandinavia. Men grunnen til at de har fått holde på så lenge skyldes tafatte fagforeninger med stor grad av innsynsrett som ikke har hatt evner til å gripe inn. Arbeiderkamp er byttet ut med en form for politisk korrekt akademia. Fagbevegelsens fokus er ikke lenger på grasroten.

Ingenting løser seg når man går etter Bring Slovakia eller Kreiss. Fryses de ut dukker det opp nye billigselskap som slett ikke har noen bedre CV.

Situasjoner som skandalen i Bring kan enkelt unngås ved å ta i bruk regelverket vi har og dermed ansvarliggjøre transportkjøper så det virkelig svir hvis ikke regelverket følges.

Først da kan vi håpe på endringer i bransjen vår til noe bedre.

 

 

Faksimile: Lastebil.no

 

I dagens landskap hvor man har som hovedmål å utelukke andre fra debatten og bade i eget selvskryt vil man neppe klare å presentere langsiktige og gode løsninger som kan skape vekst og gode rammevilkår til den norske transportbransjen.

 

Derfor er det mye som tyder på at hardt prøvede bileiere og sjåfører fortsatt må stålsette seg for tiden som kommer. Det blir fortsatt mye slit for lite.

 

 

 

 

Er du fornøyd med utviklingen i transportbransjen de siste årene kan du fortsatt sitte stille i båten.

Ønsker du derimot forandring melder du deg inn i TLF og blir en del av det sterke samholdet som driver oss fremover.

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.

Bli medlem du også