Et av våre medlemmer har blitt bøtelagt med 12 000 kr på grunn av feil og mangler knyttet til dekk. To dekk hadde mindre enn 5 mm mønsterdybde og 4 dekk manglet 3pmsf merking.

 

Er det riktig at sjåføren blir bøtelagt for feil på dekk?

I følge vegtrafikkloven har sjåføren ansvaret, men det har sjåføren også i i forhold til overlast.

Bøter for overlast sendes i dag til bileier. Det mener vi i TLF også bør være praksisen når det gjelder for bøter knyttet til dekk.

Dekket til høyre er et dekk det var strid om. Sjåføren ville ha nytt, bileier mente at han kunne kjøre med dekket. Statens vegvesen mente at dekket var et soleklart underkjent dekk.

Det finnes sjåfører som både velger dekk og når de skal legges på, men for de aller fleste sjåførene er det bileier som handler dekk og som bestemmer når dekk skal legges om.

 

 

I de aller fleste bedriftene er man ansvarlig og sørger for at kjøretøyenes dekk er best mulig og i alle fall lovlig.
Men slik er det ikke for alle. I TLF har vi relativt ofte henvendelser som handler om dekk. Sjåfører forteller om slitte dekk, men får beskjed om å kjøre litt til på dekkene.

 

 

Derfor har TLF i en henvendelse til Vegdirektoratet bedt om at man endrer praksis i forhold til bøteleggingen for slitte eller feile dekk.

Fordi bileier vanligvis er den som kjøper inn dekk og avgjør når dekk skal skiftes, oppleves det som urimelig at sjåføren som ikke har innflytelse på dekk kjøp og omlegging, er den som adresseres når gebyret skrives ut.

I en bransje hvor man ser en urovekkende vekst i den useriøse delen, er det viktig at ansvaret plasseres der ansvaret ligger. I slike tilfeller er det hos bileier.

 

Vi kommer tilbake med en oppdatering i saken når vi har fått svar fra Vegdirektoratet.

 

 

 

 

Bli medlem, kanskje din sak blir vår neste sak 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.