Muligheten for lovlig å innføre mer fleksible arbeidstidsordninger er en av de klareste konkurransefortrinn knyttet til å ha en tariffavtale.

 

Tariffavtalesystemet er vokst frem som en anerkjennelse av at det er uunngåelig at arbeidstakere og arbeidsgivere ender opp i konflikter fra tid til annen. Videre at det er i begge parters langsiktige interesse at slike konflikter blir løst så raskt som mulig, og at man ender opp med løsninger begge parter kan leve med.

Tariffavtalen skaper ordnede forhold på arbeidsplassen

I tillegg til fremforhandlede arbeidsvilkår som er bedre enn de som følger av loven, er en tariffavtale en avtale om fredsplikt i tariffperioden og med omfattende bestemmelser som legger til rette ryddig dialog mellom partene.

Bergen Bulktransport AS har tariffavtale med TLF og er veldig fornøyde med TLF som tariffpartner.

De er flinke til å se hele bedriften og med god dialog finner vi gode løsninger som ivaretar både de ansatte og bedriften.
Vi synes TLF er et friskt pust inn i transportbransjen og vi synes deres transportpolitikk virker fornuftig.
Vi i Bergen Bulktransport AS anbefaler TLF som tariffpartner på det varmeste.

Anders Svindland, daglig leder

Tariffavtalen sikrer rettigheter og stabilitet.

En tariffavtale gir viktige unntak fra både lovens arbeidstidsbestemmelser og muligheter for innleie, så i visse bransjer vil tariffavtalen være et konkurransefortrinn. Den gir veldig stor fleksibilitet hvis partene blir enige.
Mange vil nok hevde at ordet tariffavtale» er ett av de kjedeligste ordene de vet om. På linje med «mandag», «betasuppe» og «slektstreff».

Vi kan nok være enig i at ordet er kjedelig. Likevel er «tariffavtale» superviktig for deg som er i jobb. Det er fordi den inneholder regler som gir deg som ansatt goder og rettigheter på arbeidsplassen, og som hindrer arbeidsgiveren din i å finne på tull, ta snarveier eller gi deg for lav lønn. Tariffavtaler er bra for alle som har en jobb, enten du jobber fast i butikk, midlertidig som sjåfør, heltid som lærer eller deltid på pub.

 

Advokathjelp

Vi er tilknyttet dyktige advokater og jurister som bistår medlemmene når vanskelige forhold oppstår på jobben, og gir hjelp og veiledning i alt rundt ditt ansettelsesforhold.

Medlemsfordeler

Som medlem i Transport og Logistikkforbundet får du tilgang til gratis juridisk, faglig og økonomisk rådgivning.

 

 

Medlemskontingenten for yrkesaktive er pr januar 2022
på 400 kr/mnd fast.

Viktig å merke seg:
Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand på inntil 15 timer hvert år, med tilsvarende eller bedre betingelser enn ‘Help forsikring’ som benyttes av LO.

Gjør som stadig flere yrkessjåfører. Bli en del av landets eneste fagforening av og for yrkessjåfører.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2022 kan du trekke fra hele beløpet i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem du også