21.november har Bergen tingrett enstemmig slått fast at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at siktede er skyldig i å ha overtrådt vegtrafikkloven § 3 slik som beskrevet i siktelsen. TLF-medlemmet som fikk førerkortet beslaglagt av politiet vant dermed en knusende seier i retten.

 

Tirsdag 29 oktober veltet hengeren til TLF medlemmet på en relativt fin vegstrekning mellom Vadheim og Oppedal på E39. Turen med hengende slakt hadde forløpt helt vanlig frem til ulykkes punktet.

tingrettenUmiddelbart før hengeren kom ut av kontroll merket sjåføren et lite «byks» i hengeren.
Til tross for at farten før uhellet var under fartsgrensen og at det ikke forelå noen konkrete mistanker knyttet til uoppmerksomhet, valgte politiet på stedet i samråd med deres jurist å beslaglegge sjåførens førerkort.

Begrunnelsen for beslaget skulle senere vise seg å være fart og uaktsomhet. En «typisk» beslagssak knyttet mot vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. §3. Førerkortbeslagets varighet var satt til 11 måneder.

 

Kjetil Sandnes, Partner Norman Co

Med det samme saken ble meldt inn til TLF ble advokat Kjetil Sandnes i Advokatfirmaet Norman & Co, som er TLF advokatene kontaktet.

Det var ingenting i sjåførens forklaring eller vitneobservasjoner som tydet på høy fart eller uoppmerksomhet. Tvert imot.

Hva hadde egentlig skjedd?

Med god hjelp fra bedriftens daglige leder, hovedtillitsvalgt, andre kolleger og vitner begynte det å tegne seg en sak som ikke var forenelig med hverken høy fart eller uaktsomhet.

 

 

Etter uhellet ble fokuset vårt lagt på lasten og det faktum av at den ene skinnen til det hengende slaktet var knekt ned i forkant. Kunne dette være en faktor? Hva skjer med en slepevogn hvis den plutselig blir fremtung og det hengende slaktet med ett får bevege seg fritt sideveis?

 

Saken gikk for Bergen Tingrett 21.11 2019, og takket være en dyktig advokat og godt forarbeid vant vi frem på alle punkt og førerkortbeslaget ble opphevet.

 

I TLF er vi fornøyd med at vi vant frem med denne saken fordi vi mener det var et førerkortbeslag som var feilaktig og det er gledelig at sjåføren nå er tilbake bak rattet..

Nistad Transport AS er en av TLFs tariffbedrifter og der har man nå flyttet fokuset over på «hvordan kunne dette skje og hvordan skal man kunne forhindre at det skjer igjen?» Dette er veldig gode holdninger.

 

Vi vant heldigvis frem med saken, mange var involvert og vi kan kalle det en lagseier.

Det er nettopp det organisering handler om.

 

 

Bli med på laget.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.