Er det noen som på alvor tror at vi kan løse rekrutteringsbehovet med røverhistorier om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen?

 

røverhistorierI en tid hvor sjåførmangelen er akutt og slagordet «følg drømmen, ikke strømmen», skal lokke unge sjåfører inn i transportbransjen med lovnader om trygge og gode arbeidsplasser, blir det politisk ukorrekt å snakke om transportbransjens skyggesider. Man skal jo ikke snakke ned bransjen.

Når vi nå velger å ta bladet fra munnen og fortelle om transportbransjens skyggesider, er det fordi vi mener at det er her man finner hovedårsaken til at transportbransjen sliter med rekrutteringen. Vi løser ingen problemer ved å late som om de ikke finnes.

Skadelidende er de seriøse transportørene som faktisk kan tilby trygt og meningsfylt arbeid og som sørger for at lærlingene får trygg og god veiledning i læretiden.
Hvis vi skal ha det minste håp om å få vekst i rekrutteringen og hvis vi ønsker at de nye sjåførene skal bli værende i yrket, er det bare en ting som nytter. Vi må rydde opp i transportbransjens skyggeside.

Graverende saker
trekk i lønnDet som skremmer oss i TLF mest, er mengden graverende saker som kommer oss i hende, for med bransjens lave organisasjonsgrad er det nok bare toppen av isfjellet vi ser.
Noen bedrifter er gjengangere og har «æren» av å stå på TLFs verstingliste.

At en liten håndfull av bedriftene på verstinglisten er såkalte Fair Transport bedrifter understreker bare dimensjonene på transportbransjens skyggeside.

 

Av sakene vi får inn er lønnstyveri den aller vanligste. Sjåfører blir trukket i lønn og timelistene stemmer ikke overens med lønnsslippene. Det er forbudt å trekke lønn uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. I Noen arbeidskontrakter heter det seg at man gir bedriften tillatelse til å foreta trekk i lønn, men en dom i arbeidsretten er klar på at man, uavhengig av hva som står i arbeidskontrakten, skal avtale skriftlig med den det gjelder før trekk i lønnen kan finne sted.

lønnstyveriHar man sagt opp stillingen sin opplever man ofte trekk i lønn og feriepenger.

Kreativiteten er stor i forhold til hva man skal trekkes for, men noen av gjengangerne er kurs knyttet til jobben, selv om det ikke finnes avtaler som berettiger slike trekk. Gamle skader på kjøretøy og tidligere betalte bøter er heller ikke uvanlig, og det trekkes flittig uten at det er avtalt på forhånd, og dermed er trekkene ulovlig.

Oppsigelser er også en gjenganger og ofte uten at man har avholdt drøftelsesmøte. Saklig grunn til oppsigelse kan være ymse og det hele foregår gjerne muntlig. Altså stikk i strid med lovverket.

Mange sjåfører mangler arbeidskontrakt. De etterspør, men får ikke kontrakt. Når de har mast noen ganger blir stemningen sur og man blir gående uten arbeidskontrakt. Nylig hadde vi en slik sak i en Fair Transport bedrift.

Bestrider sykemelding

røverhistorier
En særegenhet for transportbransjen, i følge TLFs advokater, er antallet bestridte sykemeldinger. I arbeidslivet ellers er det svært uvanlig at sykemeldinger bestrides. I transportbransjen er det så vanlig at sykemeldinger bestrides at vi mistenker at det kan ha vært tema på et seminar av noen slag.

Det er spesielt at det sitter bileiere rundt i landet vårt som på strak arm bestrider legens vurdering, og i et rekrutteringsperspektiv er det vel lite som kan føles mer krenkende for en ansatt enn at sjefen bestrider sykemeldingen din.

 

Når vi er inne på dette med sykemeldinger i transportbransjen, skulle man tro at rygg og nakke var de vanligste problemene. De skremmende fakta er at det store flertallet av sykemeldinger vi involveres i, handler om utbrenthet og søvnproblemer.

Vi får utvilsomt flest henvendelser fra de yngste sjåførene. De presses til å kjøre ADR gods uten kompetansebevis, Kjøring av gaffeltruck uten truckførerbevis er en gjenganger, For mange som kjører tippbil er krav om overlast et gjentakende tema.

Gjeld
gardiner lastebilEn annen problemstilling som er økende er sjåfører, ofte unge, som står i gjeld til arbeidsgiveren sin for pynt til lastebilen. Ofte dreier det seg om beløp mellom 60-80 tusen kroner, men noen ganger enda mer.

I kontakt med oss uttrykker de anger og føler seg som et gissel til bedriften. Det er mulig å forstå at ungdommelig iver kan ta overhånd når bilen skal trekkes innvendig og kufangeren handles inn, men burde vi ikke kunne forvente at det på andre siden av bordet satt en leder som er i stand til å trekke i nødbremsen når ungdommelig overmot kommer ut av kontroll.
Det finnes eksempler på sjåfører som må låne penger av sin nye arbeidsgiver for å betale ut den gamle…

 

Ytterpunktene forrige uke var sjåføren som ble sendt hjem fra arbeid etter tre timer på grunn av sviktende oppdragsmengde. Fikk kun lønn for de tre timene på jobb… Vedkommende hadde ingen arbeidskontrakt og etter hvert oppstod det tvil om den ansatte var ansatt i 100% stilling eller ringevikar…
Så var det han som kjørte tur med Fair Transport bedriftens varebil under 3500 kg. Turen varte i 16 timer. Når han var tilbake, gikk det en time. Da ble han sendt av gårde med vogntoget med full kjøretid og 15 timers utstrekk.

Det hører med til historien at det kan være litt forskjellig også blant sjåførene. Man skal ikke lese så mange meter med kommentarfelt på Facebook før man greit kan konkludere med at mange har en vei å gå i forhold til holdninger og profesjonalitet. Kan man si at cowboykulturen eller de som søker livsstil blant halvt fortrukne gardiner og poppy med lys i, er med på å begrense rekrutteringen til spesielt interesserte?

Skal bransjen opp av sumpen er holdninger og omdømme nøkkelord. Tariffavtaler gir gode lønns og arbeidsvilkår. Gode lønns og arbeidsvilkår er en forutsetning for god rekruttering. Det samme er gjensidig respekt og en sunn personalpolitikk.
Rovdrift vil aldri rekruttere.

fair transportSom den observante leser har fått med seg, er Fair Transport nevnt flere ganger.

Det er i den sammenheng viktig å huske at de aller fleste Fair Transportbedriftene er trygge og gode valg for en ung rekrutt.

Årsaken til at vi nevner at det er en håndfull Fair Transport bedrifter på verstinglisten handler om skuffelsen. For vi hadde forventet så mye mer av en Fair Transport bedrift.

NLF bør luke ut Fair Transportbedriftene som ikke leverer kvaliteten man må kunne forvente.

Hvis ikke undergraver de Fair Transportbedriftene som leverer kvaliteten som er forventet.

 

 

 

Er du medlem i TLF og vurderer å skifte jobb. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning. Kanskje står den bedriften du vurderer å begynne i på TLFs verstingliste.

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.