Riksrevisjonen har undersøkt drift og vedlikehold av norske riks- og fylkesveier. Målene er tydelige – veiene skal være trygge, fremkommelige og miljøvennlige – men hvordan står det egentlig til?

 

Vi vet ikke i skrivende stund hvor mange ganger manglende vedlikehold har vært tema for en TLF -reportasje. Vi har heller ikke oversikt over hvor mange brev som er sendt til Statens Vegvesen for å påpeke disse problemene, men det er mange.

vedlikeholdI dagens pressekonferanse med Riksrevisjonen var det knallhard kritikk mot Statens vegvesen. I videoen fra møtet kan du høre den åpenbare kritikken rettet mot enheten.

På Riksrevisjonens nettside finner du hovedkonklusjoner og video av pressekonferansen

Det er kritikkverdig at kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig siden 2015 uten at dette har gitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere riks- og fylkesveier.

 

Les også: Ken Marius (38) må leve med ulykken resten av livet

 

Rapporter i perioden 2015–2021 fra Riksrevisjonen, Vegtilsynet, Statens havarikommisjon og Statens vegvesen har dokumentert risiko og svakheter i forvaltningen av drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier, blant annet at:
• vedlikeholdsetterslepet har økt
• kostnadsnivået i driftskontrakter har gått opp og antallet tilbydere per kontrakt har gått ned
• dårlig vinterdrift har vært medvirkende årsak til flere dødsulykker
• Statens vegvesens kontroll og oppfølging av utførende entreprenører har hatt mangler

 

vedlikeholdI TLF synes vi det er greit å hevde at Statens vegvesen svikter på mange punkt i forhold til det samfunnsoppdraget de har. De er en viktig bidragsyter til at transporten på vei forsinkes.

Og når man forsinkes på grunn av glatte veier, veiarbeid eller at man ikke har funnet en hvileplass som ikke var overfylt. Ja da er det samme Statens Vegvesen som har sviktet og forsinket deg, som stopper deg og bøtelegger deg for brudd på kjøre- og hviletid.

Det må ryddes opp i Statens Vegvesen og man må gå inn der de store og åpenbare feilene ligger.

Nå også bekreftet av Riksrevisjonen.

Hele rapporten finner du her!

 

Bli med på laget du også. Det styrker kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.